Hva vet du om høyere utdanning?

Quiz med 11 spørsmål.

1. Når er ordinær søknadsfrist for høyere utdanning?

2. Hvor søker man opptak til høyere utdanning?

3. Hva er en doktorgrad?

4. Hva er den vanligste lengden på en bachelorgrad?

5. Hva er generell studiekompetanse?

6. Kan du få tilleggspoeng for avtjent verneplikt?

7. Hvor utdanner man seg til politi?

8. Hva er beste karakter på universitet/høgskoler?

9. På hvilken nettside kan du lese om forskjellige utdanninger og yrker?

10. Hva er humaniora?

11. Hvor jobber man som oftest hvis man er utdannet adjunkt?