Hva vet du om klima og miljø?

Quiz med 10 spørsmål.

1. Å holde dyr for å produsere kjøtt til oss mennesker fører med seg klimagassutslipp. Hvor mange prosent av all klimagassutslipp kommer fra produksjon av kjøtt?

2. Hvor mye kjøtt spiser hver av oss i Norge i snitt i året?

3. Hvor mye plastemballasje blir brukt i Norge hvert år?

4. Hva er CO2 en forkortelse for?

5. Butikker som selger batterier må...

6. Hvor mye mat kaster vi hvert år i Norge?

7. Og hvor mye av maten vi kaster mener Naturvernforbundet at vi faktisk kunne spist?

8. Hvordan kan du være trygg på at kosmetikkprodukter ikke inneholder skadelige stoffer?

9. Bruk sansene dine til å sjekke om melk som har gått ut på dato fremdeles kan brukes. Men i hvilken rekkefølge?

10. Hva krever mest energi?