Hva vet du om kriminalitet?

Quiz med 10 spørsmål.

1. Hva er den kriminelle lavalder i Norge?

2. Kan politiet kjøre hjem barn som er ute alene på offentlig sted etter kl. 22.00?

3. Kan politiet kan pålegge barn under 15 år og deres foreldre å møte til bekymringssamtale?

4. Kan ungdom under 18 år få samfunnsstraff om de begår en straffbar handling??

5. Må du oppgi navnet ditt til politiet hvis de ber om det?

6. Hva er det landsdekkende telefonnummeret til politiet?

7. Hva er strafferammen for å bli tatt med falsk legitimasjon?

8. Kan det havne på rullebladet ditt dersom du viser falsk legitimasjon?

9. Hva er en politiattest?

10. Kan alle arbeidsgivere be politiet om å få se politiattesten din?