Hva vet du om mobbing?

Quiz med 12 spørsmål.

1. Er det straffbart å videresende eller dele krenkende ting andre har delt om noen på nett?

2. Hva bør du gjøre hvis du opplever mobbing på nett?

3. Er baksnakking mobbing?

4. Hvor skjer mesteparten av mobbing?

5. Hvis man selv føler at man blir mobbet, er det nok til at det kan kalles mobbing?

6. Hva bør man gjøre hvis man mener at man blir mobbet?

7. Kan det å ikke få være med i grupper på sosiale medier være mobbing?

8. Finnes det en vei ut av mobbingen?

9. Hvis du har sagt ifra om mobbing til skolen og det ikke skjer noe, hva kan du gjøre?

10. Hvem ansvar for å gjøre noe med mobbing i en skoleklasse?

11. Hva bør du gjøre om du ser eller vet om noen som blir mobbet?

12. Kan skoler velge å overse mobbing?