Hva vet du om økonomi?

1.Hva er Bruttonasjonalprodukt?

2.Hvorfor sparer staten penger fra olje og gass i et eget oljefond?

3.Hvem bestemmer hva renten skal være i Norge?

4.Hvorfor betaler vi skatt?

5.Hva betyr inflasjon?

6.Er samboere arvinger?

7.Hva er inkasso?

8.Hva vil det si å jobbe svart?

9.Kan arbeidsgiveren din gjøre trekk i lønnen din for pensjonskassen?

10.Hva er dagens mva-sats i Norge?