Hva vet du om rusmidler?

1.Hvorfor er det ekstra farlig å innta rusmidler når man er gravid?

2.Hva er et hallusinogent stoff?

3.Hva er det farligste med amfetamin?

4.Hva er det mest brukte ulovlige rusmiddelet etter hasj og marihuana?

5.Hvor stor andel av ungdommen sier de er mot narkotika?

6.Hvorfor er det ekstra risikabelt å røyke hasj nå man er ung?

7.Hva blir egentlig Cannabisplanten mest brukt til?

8.Hva er Cannabis mest kjent for?

9.Hva er den største faren ved sniffing?

10.Hva menes med 'sniffing'?