Hva vet du om psykisk helse?

Quiz med 12 spørsmål.

1. Hva betyr agorafobi?

2. Kan mobbing føre til psykiske problemer?

3. Hva er bulimi

4. Hva er hovedsymptomet ved en psykose?

5. Hva er det viktigste å gjøre dersom du lider av psykiske problemer?

6. Hva kan være bra behandling mot angst

7. Er spilleavhengighet en psykisk lidelse?

8. Hvorfor driver noen med selvskading?

9. Må du betale egenandel hos psykolog?

10. Når er verdensdagen for psykisk helse?

11. Kan forventninger fra deg selv og samfunnet rundt gi deg psykisk stress og psykiske plager?

12. Er psykiske plager vanlig blant unge?