Hva vet du om rasisme?

Quiz med 7 spørsmål.

1. Finnes det rasisme på norske arbeidsplasser?

2. Hvilket offentlig organ kan hjelpe deg om du tror du har blitt diskriminert?

3. Har skoler en plikt til å jobbe aktivt mot rasisme?

4. Hva slags straff kan du få hvis du blir dømt etter rasismeparagrafen §185?

5. Hva er Black Lives Matter?

6. Finnes det rasisme i Norge?

7. Hva er rasisme?