Rettigheter for elever

Quiz med 10 spørsmål.

1. Kan du klage på standpunktkarakteren din?

2. Hvor søker man om stipend og studielån

3. Hva er generell studiekompetanse?

4. Hva bør du gjøre om du er skolelei?

5. Når er fristen for å klage på eksamens eller standpunkts karakterer?

6. Hva kalles «arbeidsmiljøloven for elever»?

7. Hva er Elevorganisasjonen?

8. Er det påkrevet med skolegang i Norge?

9. Er elev og student det samme?

10. Hva er Nasjonale prøver?