Hva vet du om rettigheter og plikter på jobben?

Quiz med 10 spørsmål.

1. Hvor mange timer er det vanlig å jobbe i uken?

2. Hvor gammel må du være for å jobbe som avisbud?

3. Hva er minstelønnen i Norge?

4. Hvor lenge må du jobbe for å ha rett til sykepenger?

5. Hvem bør du ringe hvis du mener rettigheten dine blir brutt på jobben?

6. Hvilket av punktene under har du alltid krav på i en ny jobb?

7. Hvilken av disse grunnene er gyldig for å si deg opp?

8. Hvor lange pause har du rett til hvis du jobber åtte timer om dagen?

9. Hva er frikort?

10. Hvor lenge må du være syk for å få sykepenger?