Hva vet du om sjøvett?

Quiz med 10 spørsmål.

1. Når du møter en båt skal du...

2. Hva er reglene for bruk av redningsvest når man oppholder seg i en fritidsbåt?

3. Hvor lang er en nautisk mil?

4. Hva er promillegrensa for å kjøre en småbåt under 15 meter med motor?

5. Hvem skal vike for hvem?

6. Hva er grensen (hastighet) for å kunne kjøre uten båtførerbevis?

7. Hvor lang båt kan du kjøre uten båtførerbevis??

8. Må man kjøpe egen flytevest?

9. Du sitter bak i en båt og ser framover, Hva kalles den høyre siden av båten din da?

10. Hvor gammel må du være for å begynne å ta båtførerprøven?