Hva vet du om skilsmisse?

Quiz med 10 spørsmål.

1. Når kan man få innvilget skilsmisse?

2. Når har du rett til å si din mening om hvor du vil bo dersom dine foreldre skal skilles?

3. Når er det krav om at foreldre må til mekling før skilsmissesaken kan leveres inn?

4. Hva menes med underholdningsbidrag?

5. Finnes det unntak for kravet om separasjonstid?

6. Gjelder separasjonstid i oppløselse av samboerskap også?

7. Hvem kan du snakke med hvis foreldrene dine skal skilles?

8. Kan en av partene gifte seg på nytt i separasjonstiden?

9. Hvem innvilger en skilsmisse?

10. Er det vanlig å være lei seg om foreldrene skiller lag?