Kva veit du om soling?

Quiz med 7 spørsmål.

1. Kva kan ein gjere for å utsette å få rynker lengst mogeleg?

2. Kva er den viktigaste årsaka til at vi har 500 % meir hudkreft nå enn på t.d. 1950-talet?

3. Kva er UV-stråling?

4. Sola er vår viktigaste kjelde for UV-stråling. Kva for vitaminer kan UV-stråler danne i kroppen?

5. Når på dagen er du mest utsett for å bli solbrent?

6. Bør ein ta solarium for å førebu seg til sydenferie?

7. Det finnast ulike typar UV-stråler. Kva for ein er det som gjer oss solbrende?