Hva vet du om stipend og lån på videregående?

Quiz med 8 spørsmål.

1. Hva er utstyrsstipend?

2. Hvem får utstyrsstipend?

3. Må du gjøre noe for å få utstyrsstipend?

4. Hva er forskjellen på stipend og lån?

5. Hvordan finner Lånekassen ut hvor mye inntektsavhengig stipend du kan få?

6. Får alle som bor på hybel ekstra støtte fra Lånekassen?

7. Hvor mange måneder i året kan du få støtte for når du er lærling?

8. Må du betale tilbake stipend du allerede har fått hvis du stryker på videregående?