Hva vet du om tobakk/snus/vape?

Quiz med 15 spørsmål.

1. Hva er aldersgrensen på sigaretter, snus og e-sigaretter (vape)

2. Hva er passiv røyking

3. Hva er hovedårsaken til at det er så vanskelig å slutte å røyke eller snuse?

4. Hvorfor er det ikke lov å kalle sigaretter light eller mild lenger?

5. Hva er den største risikoen med å røyke?

6. Hva er den største risikoen ved å røyke?

7. Hva skjer når man får nikotin i kroppen?

8. Hvilken av disse sykdommene gir snus økt risiko for?

9. Hvor mange dør på grunn av røyking i verden hvert år?

10. Er e-sigaretter (vape) like helseskadelig som røyking?

11. Hvilken av disse påstandene er sann?

12. Hvordan skader nikotin i hovedsak treningsevnen?

13. Hvordan reklamerer tobakksprodusentene?

14. Når ble røyking for alvor populært?

15. Hva er det viktigste når man skal slutte å røyke?