Hva vet du om valg?

Quiz med 12 spørsmål.

1. Hva MÅ du ha med når du skal stemme?

2. Hvor gammel må du være for å stemme ved valget?

3. Hvorfor bør du stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

4. Hva er "manntall"?

5. Hvem kan forhåndsstemme før valget?

6. Hvor kan du forhåndsstemme?

7. Neste valg er i 2021. Da er det...

8. Hva er et valgkort?

9. Etter hvilket valg dannes ny regjering?

10. Hva gjør du hvis du trenger hjelp eller har spørsmål i valglokalet?

11. Hvor kan du stemme på valgdagen?

12. Hvilke krav stilles til legitimasjonen du har med deg på valgdagen?