Hva vet du om verneplikt og Forsvaret?

Quiz med 10 spørsmål.

1. Hvem får og må svare på egenerklæring fra Forsvaret?

2. Hvem er Forsvarets øverste leder?

3. Hvor mange forskjellige tjenester består førsetgangstjenesten av?

4. Hva kalles de første 6-8 ukene i førstegangstjenesten?

5. Hva skjer på sesjonsdagen?

6. Kan du utsette førstegangstjenesten hvis du skal gå på folkehøyskole?

7. Er det flest jenter eller gutter i Forsvaret?

8. Hvor mange ungdommer kaller Forsvaret inn til førstegangstjeneste hvert år?

9. Når blir du kontaktet av Forsvaret for å svare på en egenerklæring?

10. Det er mulig å få fritak fra verneplikt hvis du...