Hva vet du om ytringsfrihet?

Quiz med 8 spørsmål.

1. Hva vil det si at du har ytringsfrihet?

2. Hva slår fast at de under 18 år også har ytringsfrihet?

3. Er internett et sted der alle i hele verden kan si sine meninger fritt?

4. Ytringsfriheten har kommet sammen med utviklingen av hvilken styreform?

5. Er ytringsfriheten i Norge lovfestet i Grunnloven?

6. Er det ulovlig å bruke rasistiske symboler som f.eks. hakekorset?

7. Hva heter den verdensomspennende organisasjonen som bl.a jobber for å sikre ytringsfriheten til folk?

8. Hva er blasfemi?