Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

Hva er rasisme?

Hva er rasisme?
RASISME: Rasisme er når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.

Rasisme er å rettferdiggjøre at man behandler noen dårligere fordi de har en annen hudfarge, religion, kommer fra et annet land eller har en annen etnisk opprinnelse.

Offentlig og kvalitetssikret
Hva er rasisme?
RASISME: Rasisme er når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.

Rasisme er vondt og vanskelig for den som opplever det. Ekstra vanskelig blir det dersom ingen griper inn og stopper det som skjer. Den som opplever rasisme, føler seg ofte krenket og mindre verdt, og det kan gå ut over selvfølelsen.

 

Dette er rasisme

Rasisme er når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.

Tidligere trodde noen at man kunne dele mennesker inn i "raser", og at disse kunne rangeres etter verdi. Dette vil si at disse menneskene mente noen "raser" var bedre enn andre. Rase er et begrep som brukes om dyr som har ulike biologiske egenskaper, men som tilhører samme art (f.eks. hunderaser). I dag er heldigvis de fleste enige om at mennesker ikke kan rangeres, og at rasebegrepet ikke kan brukes om mennesker - likevel er det ordet "rase" som har gitt opphav til ordet rasisme.

 

Hva er hverdagsrasisme?

Hverdagsrasismen er ikke bare den formen for rasisme som er mest utbredt, men også den formen som er vanskeligst å kjempe mot. Dette kan være fordi mange forsøker å holde fordommene sine skjult, noe som gjør det vanskelig å identifisere rasismen.

Rasistiske uttalelser og ytringer er relativt utbredt, men å si noe rasistisk betyr ikke alltid at personen egentlig er rasist. De kan ha sagt noe som er lite gjennomtenkt eller noe de har hørt fra andre, uten at de egentlig mente å være rasistisk.

Selv om det heldigvis er mindre rasisme i Norge enn i mange andre land, opplever vi likevel at en del mennesker kan ha rasistiske holdninger om personer eller grupper. Ofte uttrykker de dette ved å si negative ting om personene eller gruppen, samtidig som de kanskje skriver stygge ting på nettet og i sosiale medier. I verste fall kan det være de bruker vold mot personene eller gruppen de har rasistiske holdninger overfor.

 

Skjellsord, utestenging og vold

Mange barn og unge med minoritetsbakgrunn har opplevd rasisme i løpet av oppveksten. Det kan være ungdommer som kommer fra andre land, har en annen religion eller som har foreldre som kommer fra andre land.

I en rapport fra Antirasistisk senter forteller ungdom med minoritetsbakgrunn at de har opplevd alt fra å bli mistenkeliggjort og ikke være velkommen i sitt eget hjemland, til sosial isolasjon, hatefulle ytringer og vold.

 

Mange opplever rasisme på skolen

Mange av ungdommene som har svart på undersøkelsen sier at det stedet de har opplevd mest rasisme på er i skolen.

En jente på 18 år forteller dette:

"Jeg ble mobbet på barneskolen for å være mørk. Ble kalt forskjellige navn, som «bæsj», «brunost», «neger».

Også i kollektivtrafikken og på gaten, i butikker, og i møte med politi eller vektere, melder ungdommene fra om opplevelser med rasisme og etnisk diskriminering. Det kan for eksempel dreie seg om grove, rasistiske utsagn fra fremmede:

"En venninne ble spyttet på fordi hun bruker hijab og hun ble kalt «jævla terrorist». (Jente, 17 år)

 

Hva sier loven?

Slik lyder rasismeparagrafen § 185 i straffeloven:

    Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

    Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

  • hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
  • religion eller livssyn, eller
  • homofile orientering
  • nedsatte funksjonsevne.

Les mer om rasisme og diskriminering, og hvordan det kan bekjempes her:

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvorfor er "neger" og "polakk" stygt å si egentlig?
Hei Det er flere årsaker til at ord og uttrykk som "neger" og "polakk" ikke er helt uproblematiske. Ord som neger har en svært lang og lite positiv...
Er det lov og si mulatt?
Hei Det finnes ingen norsk lov som spesifikt forbyr bruken av ordet «mulatt», men det er ikke det samme som at det er greit å bruke det. I følge ...
Er det ulovlig å være nazist?
Hei Jeg vil begynne med å si at vi på Antirasistisk Senter tar sterk avstand fra nazismen og det den står for. Nazismen var (og er) sterkt rasisti...
Hvorfor er folk rasister?
Hei! Det er nok mange mulige svar på spørsmålet ditt, men generelt tror jeg det bygger på frykt for mennesker som er annerledes/har andre vaner...
Er det lov å si neger?
Hei Fint at du spør om dette.  Det er ikke ulovlig å si hverken neger eller nigger, men det er lurt å ikke bruke disse ordene. Ord som neger/ ni...
Hva betyr det å være rasist?
Hei jente 13 år Begrepet rasisme handler om å rettferdiggjøre negativ forskjellsbehandling av enkeltpersoner eller grupper med utgangspunkt i de...
Bli mobbe på utsende dem kalt oss is som dreper folk 
Hei Det høres ut som dette er en vanskelig situasjon for deg å være i, både hjemme og på skolen. Det er heller ikke så lett å vite hva man ska...
Hva er forskjellen mellom rasisme og diskriminering?
Hei Ordene brukes ofte om hverandre i dagligtalen. Diskriminering er generell forskjellsbehandling (f.eks. på grunn av kjønn, legning, rase). Rasis...
Hvordan kan man bli kvitt rasisme?
Hei Det finnes dessverre ingen enkle svar på hvordan man kan bli kvitt rasisme. Det enkleste svaret er for hver enkelt som ønsker å bli kvitt rasi...
Lurer på om dere kunne kommet med eksempler på rasisme. og hvordan rasisme startet?
Hei Rasisme er rettferdiggjøring av negativ forskjellsbehandling av enkeltpersoner eller grupper med utgangspunkt i deres hudfarge eller nasjonale e...
Fikk anmerkning for å si "Sieg heil" i klassen.
Hei Takk for spørsmål. Dere elever har rett til å uttrykke meningene deres på skolen på samme måte som andre innbyggere. Ytringsfriheten står ...
Jeg er redd når jeg er i klasserommet.
Hei Det er ikke greit at du er redd på skolen. Alle elever har rett til å ha en trygg skolehverdag. Det er de voksne på skolen som har ansvar for ...
Jeg blir kalt "hviting". Blir lei meg, hva skal jeg gjøre? 
Hei Det er ikke greit å bli kalt ting man ikke ønsker å bli kalt. Hvis det er gjentakende er det å regne som mobbing. Du skriver at det er "andre...
Var det rasistisk å drepe Osama bin laden?
Hei,    Det var neppe rasistisk å drepe Osama bin Laden. For at noe skal være rasistisk må enten hensikten ha vært rasistisk (altså at han bl...
Hva er strafferammen for rasisme i Norge?
Hei! Strafferammen for rasisme er bøter eller fengsel i inntil 2 år, se straffeloven § 135a. Ytringer av generell karakter straffes normalt ...
Er det greit å si "nigga"
Hei Ordet nigger/nigga er ikke uproblematisk å bruke fordi det er avledet av samme ordet som det norske neger, eller det engelske negro, dvs ord med...
Vennene mine kaller meg neger/nigger, burde jeg bry meg?
Hei Tusen takk for at du skriver til oss, gutt 15 år! Venner tuller ofte med hverandre, og kaller hverandre ting. Det er ulikt hvordan man tar dett...
Er jeg rasist?
Hei Det er vanskelig for meg å svare på om du er rasist eller ikke. Det er totalen av dine meninger og holdninger til folk med en viss rase, hudfar...
Føler at mange av tankene mine kan være rasistiske. 
Hei   Takk for at du tar kontakt med oss om dine uønskede tanker. For du tar jo kontakt fordi du synes det er ubehagelig å ha sånne tanker, og...
Se alle