Hopp til hovedinnholdet

Hva er rasisme?

Beskytter seg med å holde opp hånda (colourbox.com)
RASISME: Rasisme er når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.

Rasisme er å rettferdiggjøre at man behandler noen dårligere fordi de har en annen hudfarge, religion, kommer fra et annet land eller har en annen etnisk opprinnelse.

Offentlig og kvalitetssikret
Beskytter seg med å holde opp hånda (colourbox.com)
RASISME: Rasisme er når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.

Rasisme er vondt og vanskelig for den som opplever det. Ekstra vanskelig blir det dersom ingen griper inn og stopper det som skjer. Den som opplever rasisme, føler seg ofte krenket og mindre verdt, og det kan gå ut over selvfølelsen.

Dette er rasisme

Rasisme er når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.

Tidligere trodde noen at man kunne dele mennesker inn i "raser", og at disse kunne rangeres etter verdi. Dette vil si at disse menneskene mente noen "raser" var bedre enn andre. Rase er et begrep som brukes om dyr som har ulike biologiske egenskaper, men som tilhører samme art (f.eks. hunderaser). I dag er heldigvis de fleste enige om at mennesker ikke kan rangeres, og at rasebegrepet ikke kan brukes om mennesker - likevel er det ordet "rase" som har gitt opphav til ordet rasisme.

 

Hva er hverdagsrasisme?

Hverdagsrasismen er ikke bare den formen for rasisme som er mest utbredt, men også den formen som er vanskeligst å kjempe mot. Dette kan være fordi mange forsøker å holde fordommene sine skjult, noe som gjør det vanskelig å identifisere rasismen.

Rasistiske uttalelser og ytringer er relativt utbredt, men å si noe rasistisk betyr ikke alltid at personen egentlig er rasist. De kan ha sagt noe som er lite gjennomtenkt eller noe de har hørt fra andre, uten at de egentlig mente å være rasistisk.

Selv om det heldigvis er mindre rasisme i Norge enn i mange andre land, opplever vi likevel at en del mennesker kan ha rasistiske holdninger om personer eller grupper. Ofte uttrykker de dette ved å si negative ting om personene eller gruppen, samtidig som de kanskje skriver stygge ting på nettet og i sosiale medier. I verste fall kan det være de bruker vold mot personene eller gruppen de har rasistiske holdninger overfor.

 

Skjellsord, utestenging og vold

Mange barn og unge med minoritetsbakgrunn har opplevd rasisme i løpet av oppveksten. Det kan være ungdommer som kommer fra andre land, har en annen religion eller som har foreldre som kommer fra andre land.

I en rapport fra Antirasistisk senter forteller ungdom med minoritetsbakgrunn at de har opplevd alt fra å bli mistenkeliggjort og ikke være velkommen i sitt eget hjemland, til sosial isolasjon, hatefulle ytringer og vold.

Mange opplever rasisme på skolen

Mange av ungdommene som har svart på undersøkelsen sier at det stedet de har opplevd mest rasisme på er i skolen.

En jente på 18 år forteller dette:

"Jeg ble mobbet på barneskolen for å være mørk. Ble kalt forskjellige navn, som «bæsj», «brunost», «neger».

Også i kollektivtrafikken og på gaten, i butikker, og i møte med politi eller vektere, melder ungdommene fra om opplevelser med rasisme og etnisk diskriminering. Det kan for eksempel dreie seg om grove, rasistiske utsagn fra fremmede:

"En venninne ble spyttet på fordi hun bruker hijab og hun ble kalt «jævla terrorist». (Jente, 17 år)

Hva sier loven?

Slik lyder rasismeparagrafen § 185 i straffeloven:

    Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

    Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

  • hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
  • religion eller livssyn, eller
  • homofile orientering
  • nedsatte funksjonsevne.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
31.01.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

 Det er en gutt i klassen min som legger ut rasistiske vitser på Facebook som jeg har lyst til å anmelde, men lurer på hvordan?
Hei Først og fremst har jeg lyst til å si at det er bra at du reagerer! Det er kjempe viktig for å bekjempe rasisme i samfunnet. Rasisme på skol...
Hvorfor er "neger" og "polakk" stygt å si egentlig?
Hei Det er flere årsaker til at ord og uttrykk som "neger" og "polakk" ikke er helt uproblematiske. Ord som neger har en svært lang og lite positiv...
Hva betyr det å være rasist?
Hei jente 13 år Begrepet rasisme handler om å rettferdiggjøre negativ forskjellsbehandling av enkeltpersoner eller grupper med utgangspunkt i de...
Er det lov å si neger?
Hei Fint at du spør om dette.  Det er ikke ulovlig å si hverken neger eller nigger, men det er lurt å ikke bruke disse ordene. Ord som neger/ ni...
Er det lov og si mulatt?
Hei Det finnes ingen norsk lov som spesifikt forbyr bruken av ordet «mulatt», men det er ikke det samme som at det er greit å bruke det. I følge ...
N-word pass
Hei For å si det veldig enkelt så finnes det ikke noe n-word pass. Hvordan vi bruker språket betyr noe, og stort sett alle som bruker n-ordet i 20...
Er det ulovlig å være nazist?
Hei Jeg vil begynne med å si at vi på Antirasistisk Senter tar sterk avstand fra nazismen og det den står for. Nazismen var (og er) sterkt rasisti...
Hvorfor er folk rasister?
Hei! Det er nok mange mulige svar på spørsmålet ditt, men generelt tror jeg det bygger på frykt for mennesker som er annerledes/har andre vaner...
Er det greit å si "nigga"
Hei Ordet nigger/nigga er ikke uproblematisk å bruke fordi det er avledet av samme ordet som det norske neger, eller det engelske negro, dvs ord med...
Jeg føler at jeg er en nasjonalsosialist bare ikke særlig ekstrem en
Hei Takk for at du tar kontakt med Ung.no. Det er ikke sannsynlig at du er nasjonalsosialist. Nasjonalsosialisme henger gjerne sammen med ekstremis...
Kjæresten min er rasist, hvordan kan jeg snu tankesettet hans?
Hei Takk for at du tar kontakt med Ung.no. Det er ikke greit at folk er fordomsfulle og rasistiske. Det kjennes enda verre når det gjelder folk man ...
Er det flere innvandrere som sitter i fengsel?
Hei Statistikk for hvem som sitter fengslet i Norge kan du finne hos kriminalomsorgen, eller hos Statistisk sentralbyrå (ssb). Det er flest nordmen...
Er det lov å si stygge ting om andre? Er det ytringsfrihet?
Hei Takk for at du skriver til oss! Selvom vi har ytringsfrihet i Norge betyr det ikke at man kan si hva man vil til hvem man vil. Et eksempel på de...
Skal jeg akseptere å bli kalt neger?
Hei Jente 15 Jeg tenker at det ikke er greit å bruke ordet neger fordi det har rasistiske undertoner. Så det helt forståelig og akseptabelt at du ...
Jeg liker ikke innvandrere.
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Det er leit å høre at du har opplevd vanskelige ting på skolen! Det er skolen sin jobb å passe på ...
Jeg sliter med at faren min er systematisk rasist. Hva gjør jeg?
Hei, jente på 15 år! Dette hørtes ikke noe greit ut. Det som er så dumt og kan oppleves svært frustrerende til tider er at det er veldig vanske...
Rasisme og diskriminering.
Hei Tenker at det er bra at du har sagt ifra til lærere, foreldre og helsesykepleier om hvordan du opplever skolemiljøet. Det er vanskelig og svare...
Jeg er furry, og jeg synest vi opplever mye mer diskriminering enn andre.
Hei, Takk for at du tar kontakt med Ung.no. Det er mulig at mennesker som er veldig hårete, eller furry som du kaller det, opplever hets i forhold...
Lurer på om dere kunne kommet med eksempler på rasisme. og hvordan rasisme startet?
Hei Rasisme er rettferdiggjøring av negativ forskjellsbehandling av enkeltpersoner eller grupper med utgangspunkt i deres hudfarge eller nasjonale e...
Se alle