Rett krav om refusjon om du har betalt med kredittkort

Er flyreisen din noe frem i tid og du ønsker å få refundert billettpengene, oppfordrer Forbrukertilsynet deg til å umiddelbart rette krav om tilbakebetaling til banken din dersom du betalte med kort.

Rett krav mot konkursboet

I tillegg bør du kreve tilbakebetaling av konkursboet, altså fra de som har overtatt det konkurse selskapet. Normalt finnes det ikke tilstrekkelig med verdier i konkursboet til å dekke alle uprioriterte krav. Kundeinnbetalinger for flybilletter regnes som uprioriterte krav og vil normalt ikke bli dekket.

Forbrukertilsynet anbefaler likevel at alle kunder som har kjøpt flybilletter eller har penger til gode, retter et skriftlig krav om tilbakebetaling til flyselskapet så fort man kan.

Sjekk reiseforsikringen

Dersom du ikke får dekket tapet ditt av konkursboet, kan du ha et krav mot banken din hvis du har betalt med kort. Har du betalt reisen med kredittkort er kredittyter pliktig til å gjøre opp på vegne av flyselskapet etter kredittkjøpsloven § 8. Også visse debetkorttyper, som for eksempel VISA, gir rett til refusjon ved konkurs.

Reiseforsikringen dekker normalt ikke tap når flyselskap går konkurs, men Forbrukertilsynet anbefaler den enkelte å sjekke dette nærmere med sitt forsikringsselskap.