Er bagasjen forsinket?

Er bagasjen din forsinket, kan du ha krav på erstatning. Utlegg til for eksempel klær og toalettartikler vil vanligvis bli erstattet. Dette gjelder selv ved kortere forsinkelser, men utgiften må skyldes et nødvendig behov.

Er forsinkelsen bare på et par timer er det begrenset hvor mye du kan få erstattet av utgifter du har hatt på nye klær og lignende. Du bør også vite at du har en plikt til å begrense innkjøpet til det som er nødvendig.

Kommer ikke den innsjekkede bagasjen frem må du gi flyselskapet beskjed ved bagasjeutleveringen. Sørg for å få en bekreftelse fra flyselskapet/skrankepersonellet på at bagasjen er forsinket.

Når du har fått tilbake bagasjen må du reklamere skriftlig til flyselskapet og kreve erstatning for de utgifter forsinkelsen har medført. Fristen for å kreve erstatning er 21 dager etter at bagasjen er kommet til rette.

Tapt bagasje?

FAKTA

Tapt, forsinket eller skadet bagasje?

  • Du kan få dekket verdiene i den manglende bagasjen på opptil 10 000 kroner.
  • Fristen for å melde tapt eller skadet bagasje er sju dager etter at du mottok eller skulle ha mottatt bagasjen.
  • Forsinket bagasje? - Fristen for å kreve erstatning er 21 dager etter at bagasjen er kommet til rette.

Du kan ha krav på erstatning dersom din innsjekkede bagasje blir borte. Om flyselskapet erkjenner at bagasjen må regnes for å være tapt, eller om den innsjekkede bagasjen ikke har kommet til rette 21 dager etter flygningen, har du krav på erstatning tilsvarende verdien på bagasjen.

Du bør generelt sett ikke legge spesielt verdifulle gjenstander i bagasjen. Det kan medføre tap av erstatning.

Det er verdien av den tapte bagasjen du har krav på å få erstattet. Vær oppmerksom på at erstatningen alltid vil være begrenset til et maksimumsbeløp. Dette maksimumsbeløpet varierer etter hvilket land du skal reise fra eller til.

Innenfor EU/EØS-området og i enkelte flygninger utenfor er maksimumsgrensen på cirka 10 000 kroner. For andre flygninger utenfor EØS, vil maksimumsbeløpet kunne være atskillig lavere.

Skadet bagasje

Du kan ha krav på erstatning dersom den innsjekkede bagasjen blir skadet. Flyselskapet har ansvar for all innsjekket bagasje som er tillatt å ta med på flygningen. Dersom det kan påvises skade, kan du kreve erstatning fra flyselskapet. Det er viktig å huske på at du selv er ansvarlig for at bagasjen er pakket på forsvarlig måte.

Flyselskapet vil ikke være ansvarlig for skader som skyldes bagasjens egenskaper, for eksempel glass og andre skjøre gjenstander som må håndteres spesielt forsiktig. Du har heller ikke krav på erstatning dersom bagasjen hadde en feil eller svakhet som førte til skaden.

Du må reklamere til flyselskapet så snart du kan når du oppdager skade på innsjekket bagasje. Sørg for at du får en bekreftelse fra flyselskapet/skrankepersonalet på at skaden er meldt.

Absolutt frist for å klage er syv dager etter at bagasjen er utlevert til deg. Vær oppmerksom på at erstatningen alltid vil være begrenset til et maksimumsbeløp. Dette maksimumsbeløpet varierer etter hvilket land du skal reise fra eller til.

Verdifulle gjenstander

Om bagasjen din er spesielt verdifull, bør du opplyse flyselskapet om dette når du sjekker inn. I mange tilfeller kan flyselskapet tilby bagasjevilkår som gir bedre dekning dersom bagasjen blir skadet eller mistet. Vær oppmerksom på at flyselskapet kan kreve at du betaler et gebyr for denne beskyttelsen. Du vil uansett ikke motta høyere erstatning enn det bagasjen er verdt.

Reiseforsikring

Dersom du ønsker å sikre verdiene i bagasjen fullt ut, kan det være nødvendig å tegne en reiseforsikring. Dersom du har reiseforsikring, bør du undersøke hvilke vilkår som gjelder. Har du ikke reiseforsikring kan det være lurt å undersøke hvilke forsikringer som tilbys, og velge den som passer best for ditt behov.

Klagemuligheter

Noen ganger når man mellomlander på reisen kan det være man bytter flyselskap underveis. Derfor er det greit å vite at du alltid kan klage til det første eller siste flyselskapet, uavhengig av hvor bagasjen ble skadet, mistet eller forsinket.

Fristen for å melde tapt eller skadet bagasje er syv dager etter at du mottok eller skulle ha mottatt bagasjen.