Når kan jeg bruke det?

Er du medlem av folketrygden i Norge og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Du har altså rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EU-/EØS-land eller Sveits.

Europeisk helsetrygdkort er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort, og tar ikke mye plass på reisen.

 

Hvordan skaffer jeg meg Europeisk helsetrygdkort?

Europeisk helsetrygdkort kan du bestille på ulike måter:

 • Helsenorge.no
 • Eller ved å ringe 800HELSE (800 43573).

 • Har du spørsmål og allerede er i utlandet, kan du ta kontakt på telefon: 00 47 33 51 22 80, eller faks: 00 47 33 51 22 89.

 

FAKTA

Bestill Europeisk helsetrygdkort:

 • Helsenorge.no
 • Eller ved å ringe 800HELSE (800 43573).
 • Har du spørsmål og allerede er i utlandet, kan du ta kontakt på telefon: 00 47 33 51 22 80, eller faks: 00 47 33 51 22 89.
Kortet blir sendt til adressen du er registrert med i folkeregisteret.

 

Europeisk helsetrygdkort som app på din telefon

Nå kan du også få utfyllende informasjon om Europeisk helsetrygdkort på telefonen din. Informasjonen gis via en app som blant annet inkluderer informasjon om hva kortet kan brukes til, nødnummer og hvem du kan kontakte om du trenger medisinsk hjelp i Europa. Søk opp "European Health Insurance Card" i Play Butikk, Windows Marketplace eller App Store.

Merk: Appen erstatter ikke selve kortet! Du må fortsatt ha med deg kortet når du er ute og reiser.

 

Begrensninger

Du får stønad etter reglene som gjelder i oppholdslandet. Du har rett til dekning av utgifter til helsetjenester etter reglene i landet hvor du oppholder deg. Hvis de som bor i landet må betale egenandeler, må du også gjøre det.

Retten til medisinsk hjelp betyr at du får så mye medisinsk hjelp som er nødvendig under utenlandsoppholdet - sett i forhold til ytelsens art og oppholdets varighet.

Helsetrygdkortet dekker ikke ekstra utgifter til hjemreise dersom du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. Slike utgifter dekkes likevel innenfor Norden.

Merk: Europeisk helsetrygdkort erstatter ikke vanlig reiseforsikring. Vil du sikre deg mot utgifter som trygden i oppholdslandet ikke dekker eller merutgifter ved hjemreise, må du kjøpe en reiseforsikring som dekker slike utgifter.

 

Leveringstid

Det tar opptil ti dager fra du bestiller Europeisk helsetrygdkort til det er i din postkasse.

Land hvor Europeisk helsetrygdkort gjelder:

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Storbritannia og Nord-Irland
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østerrike
I tillegg omfattes Sveits av reglene for koordinering av trygd.