Hopp til hovedinnholdet

A-Å

Rett til religionsfrihet

Jente (colourbox.com)

Barnekonvensjonen fastslår at land skal respektere barns og unges rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente (colourbox.com)

Religionsfrihet henger nøye sammen med andre rettigheter Barnekonvensjonen gir deg, som for eksempel:

  • retten til å uttale deg i viktige saker som angår deg
  • retten til ytringsfrihet
  • retten til tanke- og samvittighetsfrihet
  • retten til privatliv og retten til informasjon

Hva betyr det at du har religionsfrihet?

Det betyr at du har frihet til å ha en religion eller tro, til å endre din religion eller tro, og at du har frihet til å utøve din religion eller tro gjennom å delta i en kirke eller trossamfunn, ved gudstjenester, religiøse skikker, andakter og undervisning. Dette kan du gjøre alene eller sammen med andre.

Religionsfrihet betyr også at du kan velge ikke å ha noen religion eller tro og stå utenfor kirke eller trossamfunn. Dette er rettigheter du har, ikke bare i forhold til den norske stat, men også i forhold til dine foreldre eller verge.

Begrensninger i religionsfriheten

Din religionsfrihet ikke ubegrenset. Friheten til å gi uttrykk for religion eller tro kan begrenses for å verne om offentlig sikkerhet eller orden, eller andre menneskers grunnleggende rettigheter.

For eksempel vil det å høre til et trossamfunn som forherliger straffbare handlinger som vold, rasisme eller økonomisk utbytting, ligge utenfor din selvbestemmelse.

Denne grensen kan noen ganger være vanskelig å trekke. Det å være med i et lite, kultpreget samfunn med ekstreme ritualer og tvilsomme religiøse skikker, er i seg selv neppe ulovlig, men kan likevel være uheldig for din utvikling. Dette vil da være sak mellom foreldrene dine og deg, og i mer alvorlig tilfelle for barnevernet. Begrensninger i unges religionsfrihet må være bestemt i lov, og vilkårlige inngrep er ikke tillatt.

Etter du har fylt 15 år

Ifølge norsk lov er det religionsfrihet for alle, både barn og voksne. Dette er fastslått i Grunnloven.

Likevel har du ikke full frihet i religiøse spørsmål før du har fylt 15 år. Da kan du selv bestemme om du vil melde deg inn i eller ut av en kirke eller et trossamfunn. Når du er fylt 15 år, bestemmer du selv om du vil konfirmeres kirkelig, ha Humanistisk konfirmasjon eller ingen markering i det hele tatt.

Så lenge du er under 15 år, er det foreldrene dine eller verge som tar avgjørelser for deg i religiøse spørsmål. Etter at du har fylt 12 år har du imidlertid krav på å få uttale deg, og foreldrene dine skal legge stor vekt på hva du mener. Det er viktig at du vet at selv om du bestemmer helt selv fra du er femten, så bestemmer ikke foreldrene dine alt før du fyller 15. Helt fra du er 12 år skal det du mener ha mye å si.

Hva kan foreldre bestemme?

Foreldre har lov til å veilede barna sine i spørsmål om tro. De kan gi deg råd og hjelpe deg så du selv kan komme frem til hva du ønsker å tro på.

Mange barn og ungdommer har foreldre som har en tro, og barna er kanskje ofte med på forskjellige aktiviteter knyttet til denne troen. Det er lov, men foreldrene må likevel høre på hva barna selv føler og vil.

Jo eldre du blir, jo mer må foreldrene dine høre på meningene dine.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
05.11.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er en humanetiker?
Hei Forklaring på hva en humanetiker er finner du best på Human-etisk forbund sine nettsider. De har en egen side som forklarer livssynet sitt.  ...
Hvilke utfordringer møter religionen islam i Norge?
Hei Vi har trosfrihet i Norge, så i utgangspunktet skal ikke religionen i seg selv møte noen utfordringer i Norge. Det er for eksempel ingen forskj...
Hvorfor konfirmerer man seg?
Hei   Er du i tenkeboksen og lurer på om du skal konfirmere deg og eventuelt hvordan? De fleste ungdom stiller seg disse spørsmålene. ”Skal du...
Hva er en hindu, og hvor lever de?
Hei En hindu er en som følger religionen hinduismen. I dag finner du hinduister i alle samfunn og over hele verden, men tradisjonelt bor de i India ...
Hva er forskjellen mellom hinduisme og buddhisme?
Hei Du kan lese om de to religionene i disse to Wikipedia-artiklene (hinduisme / buddhisme) og sammelnlikne. Går ud på biblioteket eller søker på...
Står det i Koranen at kvinner skal bruke hijab?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Det står ikke spesifikt i Koranen at kvinner skal bruke hijab.    Du kan lese mer om dette her:  ...
Hvorfor er det viktig å lære seg om andre sine kultur, og på hvilken måte kan en kulturell, religiøs og etnisk variasjon skape muligheter og utfordringer?
Hei Dette høres mistenkelig mye ut som et spørsmål du har fått i oppgave å svare på fra skolen, og jeg anbefaler deg dermed å finne svar på d...
Skal jeg velge hijab eller skuespillerdrømmen?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Først må jeg si at jeg er imponert over deg! Så fantastisk at du vet hva du har lyst til å gjøre,...
Jeg ønsker å slutte å bruke hijab, men mamma sier NEI.
Hei Du er 15 år og kan velge fritt om du vil bruke hijab eller ikke. Forstår at det er vanskelig å ta den av når moren din truer deg. Prøv å s...
Foreldrene mine vil jeg skal konfirmeres katolsk, men jeg vil ikke.
Hei gutt 14 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Jeg forstår at du synes det er vanskelig om dine foreldre nekter å betale kurset og festen på kon...
Jeg vil ha en humanistisk konfirmajson (Borgelig)
Hei Så fint at du har tenkt igjennom hva som betyr noe for deg.  // // // // // // 8){var listSpan=function(index,css){return(...
Bekymret for kjæresten. Har konvertert til Islam.
Hei Du tar opp flere ting i det du skriver: at kjæresten din ikke vil gifte seg igjen (og at du vil gifte deg med han) at du har konvertert til ...
Hva er institusjon og jeg tror jeg er deprimert.
Hei Takk for at du skriver inn til ung.noJeg skal forsøke å svare på noen av spørsmålene dine, men jeg kan ikke svare på spørsmålene dine om ...
Å være kristen
Hei Det er ikke greit å erte eller mobbe noen uansett grunn. 1. Jeg tror ikke alle kristne blir ertet, men det er uansett ikke greit om du blir ert...
Hvordan melder man seg ut av den katolske kirken?
Hei Den katolske kirke skriver følgende om å melde seg ut av kirken på sine nettsider: "En utmeldelse av Kirken krever at du skriver et signert br...
Vil så gjerne flytte ut, men jeg vet ikke hva jeg kan gjøre.
Hei Det du beskriver er ikke greit. Du kan bestemme over deg selv når du er 18 år og bor i Norge. Men når du bor hjemme må du forholde deg til de...
Er det mulig å ikke konfirmere seg i det hele tatt? Hvor gammel må man være for å melde seg ut av statskirken?
Hei! I Norge har vi religionsfrihet. Hva betyr det at du har religionsfrihet? Det betyr at du har frihet til å ha en religion eller tro, til...
Er det lov med burqa og niqab i Norge?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Det er ikke forbudt med niqab og burqa i Norge.   Ta gjerne kontakt med helsesøster eller minoritet...
Konvertere til jødedommen.
Hei Det er religionsfrihet her i landet fra fylte 15 år (se artikkelen under). Det betyr at du kan melde deg ut av et religiøst samfunn og inn i et...
Jeg vil konvertere fra Islam til Kristendom.
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Du står i en spennende og krevende situasjon nå, det skjønner jeg godt. Det er flott at du vet hva d...
Se alle