Hopp til hovedinnholdet

Fri rettshjelp

Rettshjelp

Fri rettshjelp er et offentlig tilbud for å hjelpe personer med nødvendig juridisk bistand uavhengig av personens økonomi.

Offentlig og kvalitetssikret
Rettshjelp

Fri rettshjelp gis til personer som har en inntekt under et visst minstemål.

Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger til hjelp fra advokat, i og utenfor rettegang. Dette gjelder i visse typer saker som er ansett spesielt viktige for folks velferd.

For visse type saker gis alltid fri rettshjelp

Eksempler på dette er militærnektersaker, barnevernssaker og saker om psykisk helsevern.

Hvis du har behov for fri rettshjelp kan du henvende deg til en advokat i nærheten av ditt bosted eller sende søknad til fylkesmannen i ditt hjemfylke.

Du kan lese mer om fri rettshjelp i Lov om fri rettshjelp og Forskrift til lov om fri rettshjelp. Du kan også lese mer på Fylkesmannens hjemmeside om fri rettshjelp.

Særskilte rettshjelpstiltak

Det finnes også en rekke andre ordninger som gir gratis rettshjelp, blant annet tilknyttet universiteter, ulike organisasjoner, ombud og tilsyn. Noen kommuner har også opprettet ulike kommunale ombud. Ta nærmere kontakt for mer informasjon.

Et annet rettshjelptiltak er Konfliktrådet. De megler både i sivilsaker og straffesaker. Det er viktig å merke seg at begge parter må samtykke i konfliktbehandling.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg nekte å avgi DNA test, hva vill skje vist jeg nekter?
Hei Etter straffeprosessloven § 158 kan politiet, i forbindelse med en etterforskning, innhente DNA i tilfeller der det er "skjellig grunn til mist...
Spørsmål om arv. Far er dødssyk, han har to barn fra et tidligere forhold. 
Hei jente 20   Det er leit å høre at din far er dødssyk, og at du samtidig bekymrer deg for en mulig konflikt i forbindelse med arveoppgjøret. ...
Mor er frekk og spydig, og har tatt opp lån i mitt navn.
Hei Så fint at du tar kontakt med oss når du har det vanskelig :-) Dette skjønner jeg er fryktelig vanskelig. På den ene siden er du student og s...
Forenklet forelegg gjorde at jeg ikke kom inn på politihøgskolen. Hva nå?
Hei! Tusen takk for ditt spørsmål.  Skjønner at det er en frustrerende situasjon å være i. Det er sånn at et av de formelle opptakskravene f...
Får jeg tilbud om gratis advokat dersom jeg havner i en rettsak? 
Hei Det er avhengig av hvilken type rettsak det er snakk om og hvilken rolle du har i saken. Alderen din har ikke betydning i denne sammenheng.  I ...
Hvilke rettigheter har jeg?
Hei gutt, 20 år.  Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår ut fra det du forteller her at du har det vanskelig, og at du har spørsmål knyttet ...
Fikk feil råd av rådgiver!
Hei Takk for spørsmålet. Etter Vg3 i skole, skal du være forberedt på å gå opp til fagprøven. Hva er årsaken til at du ikke fikk ta fagprøve...
Når kan jeg kreve Bv for ødelagt oppvekst og trakasering?
Hei Du skriver i spørsmålet ditt at du og din familie «endelig etter 12 år» er ferdige med barnevernet. Du spør om når du kan kreve barnevern...
Har jeg rett til erstatning.
Hei Takk for at du skriver til Ung.no. Du forteller om mye fysiske og psykiske plager/sykdom i oppveksten, og mangel på oppfølging /behandling. D...
Hvem har ansvaret for ulykken?
Hei Takk for spørsmålet! Det er leit å høre at du har fått varige skader etter ulykken. Jeg tenker at skolen, og dermed kommunen, er ansvarlig ...
Har jeg rett på erstatning fordi jeg ikke kom inn på førsteønsket ved en feil?
Hei Takk for spørsmålet. Det er kjedelig å høre at en feiltolkning av regelverket har ført til at du nå kommer senere i gang med videregående ...
Har jeg rett til fri rettshjelp? Vil det påvirke retten til støtte i fra Lånekassen?
Hei Du kan lese om fri rettshjelp på frirettshjelp.no. Det kan, som du ser, være slik at du har en type sak som gir rett til fri rettshjelp uavheng...
Kan man få erstatning for mobbing?
Hei Det er mulig å gå til erstatningssak mot kommunen der du gikk på skole for at du ble utsatt for mobbing. Så vidt jeg vet er det noen eksemple...
Har blitt mobbet i oppveksten, og sliter i dag med livet mitt.
Hei gutt 20 år. Takk for at du skriver til oss!Det gjør meg virkelig lei meg å lese hvordan du har hatt det, og jeg håper at du på sikt at hjelp...
Jeg vil saksøke skolen fordi jeg ikke lærte det jeg skulle.
Hei Takk for at du tar kontakt. Det er alvorlig at du nå opplever at du ikke har lært det du skulle i grunnskolen. Nedenfor har jeg lagt ved en ar...
Det jeg i utgangspunktet lurer på er om jeg har krav på gratis retthjelp?
Hei Tilbakekallelse av retten til å kjøre bil etter vegtrafikkloven § 34 5. ledd anses som et vedtak, og vil ikke danne grunnlag for forsvarer de...
Vindu.
Hei Dette er jo en lei situasjon. Jeg vil anbefale deg å be om å få møte han i konfliktrådet slik at dere får satt dere ned og snakket om situa...
Har jeg rett på advokat, hvordan går jeg fram og hvor står dette i loven?
Hei Hovedregelen i barnevernssaker er at barn har partsrettigheter fra fylte 15 år. Det følger av barnevernloven § 6-3 annet ledd at et barn kan o...
Se alle