Hopp til hovedinnholdet

Folkeregistrering

Folk på gata i Oslo (ung.no)
FOLKEREGISTRERING: Alle som flytter må melde flytting for seg og sin husstand. I tillegg skal alle barn som fødes i Norge og barn født i utlandet av kvinne registreret bosatt i Norge registreres.

Alle barn som blir født i Norge skal folkeregistreres. Her kan du lese mer om hva folkeregisteret er og hva det brukes til.

Offentlig og kvalitetssikret
Folk på gata i Oslo (ung.no)
FOLKEREGISTRERING: Alle som flytter må melde flytting for seg og sin husstand. I tillegg skal alle barn som fødes i Norge og barn født i utlandet av kvinne registreret bosatt i Norge registreres.

Folkeregisteret omfatter nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge.

Registeret danner grunnlaget for blant annet skattemanntallet, valgmanntallet og befolkningsstatistikken. Et korrekt Folkeregister er en forutsetning for at alle som bor i Norge skal motta informasjon fra offentlige myndigheter, og at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt.

Folkeregisteret registrerer opplysninger om blant annet:

 • fødsler, navnevalg, farskap og foreldreansvar
 • flytting
 • endringer i sivilstand
 • dødsfall
 • navneendringer
 • statsborgerskap

Fødsler

Alle barn som blir født i Norge skal registreres i Folkeregisteret.

På Skatteetaten sine sider kan du lese om prosessen for hvordan barnet ditt registreres i folkeregisteret, og hvordan du gir det et navn.

Også barn født i utlandet av Norske foreldre skal registreres. Det kan du lese mer om her.

 

Flytting må meldes til Folkeregisteret

Du har plikt til å melde flytting til Folkeregisteret.

Den folkeregistrerte adressen er den offisielle adressen din og har betydning for dine rettigheter og plikter i samfunnet. Den avgjør blant annet i hvilken kommune du kan stemme. Du kan bare ha én folkeregistert adresse, men du kan legge til en postadresse hvis du ønsker at posten fra det offentlige skal sendes dit istedenfor.

Folkeregisteret gir grunnlag for befolkningsstatistikken. Denne statistikken er viktig blant annet for planlegging av barnehager, skoler, boligfelt, kollektivtrafikk, eldretilbud og andre offentlige tjenester.

Dødsfall

Når noen dør, skriver sykehuset eller en lege ut en dødsattest. En dødsattest er en slags legeerklæring om dødsfall.

Når legen skriver ut en dødsattest må nærmeste pårørende sørge for at dødsattesten blir sendt til tingretten og lensmannen i kommunen der den avdøde bodde. Det er vanlig at begravelsesbyrået hjelper til med dette. Tingretten gir Folkeregisteret beskjed om dødsfallet.

Hvem bruker opplysningne fra Folkeregisteret?

 • Skattemyndighetene
 • Valgmyndighetene
 • Andre offentlige myndigheter, for eksempel NAV, Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Forsvaret, Lånekassen, Statens vegvesen, politi, brannvesen og ambulanse
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Banker og forsikringsselskaper
 • Ulike arbeidsgivere
 • Forskere
 • Private organisasjoner og personer

Du kan lese mer om Folkeregisteret på Skatteetaten sine sider.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
11.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor lang tid tar det fra du endrer navnet ditt, til det er "registrert"? Må man bytte bankkort, pass osv?
Hei Den som vil ta, endre eller sløyfe navn, må gi melding om det til folkeregisteret, som avgjør om endringen skal godtas. Meldingen sendes til ...
Jeg vil ha et mellomnavn
HeiMan MÅ ikke registrere et mellomnavn for å bruke det. Om du nå har lyst til å bruke et mellomnavn i tillegg til det navnet du har, kan du begyn...
Jeg vil bytte navn
Hei Dette var mange spørsmål.Du forteller ikke hvorfor du ønsker så veldig å bytte navn, men det kan hende du trenger å snakke med noen om dett...
Kan jeg flytte fra Sverige, til tanta mi i Norge?
Hei Det skal i utgangspunktet være helt problemfritt for deg å flytte inn hos tanten din i Norge. Hvis du har spørsmål om adresseendring, folker...
Jeg har fått lov av mamma å flytte for meg selv.
Hei Din far betaler barnebidrag til din mor for å bidra til å forsørge deg. Det er i utgangspunktet foreldrene selv som må avgjøre hvordan disse...
Jeg har veldig lyst til å ta bort det siste etternavnet mitt. Hvor lang tid tar det?
Hei Navneloven har også regler om hvordan du kan skifte fornavn eller etternavn. Hvis du vil endre navnet ditt, må du eller foreldrene dine søke o...
Er det noen regler for hvor mange navn (før, mellom og etternavn) det er lov å ha?
Hei Vi kjenner ikke til at det er et maxantall navn man kan ta, men du må uansett søke Folkeregisteret, og da er det ganske enkelt å spørre dem d...