I følge Barnekonvensjonen har barn som arbeider rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting, og mot å utføre arbeid som kan svekke utdannings‑ eller utviklingsmulighetene deres.

Et stort antall av verdens land har også ratifisert den internasjonale avtalen mot de verste formene for barnearbeid (ILO-konvensjon 182) og avtalen om minimumsalder for ansettelser (ILO-konvensjon 138).

 

Hva er barnearbeid?

Begrepet "barnearbeider" viser til en økonomisk aktivitet som utføres av en person under en viss alder. FNs arbeidsorganisasjon, ILO (International Labour Organization), har nedsatt en generell minimumsalder på 15 år, så langt 15 år ikke er mindre en alderen for avslutningen av den obligatoriske skolegangen.

Dette er den mest anvendte målestokken for å fastslå antall barnearbeidere rundt om i verden.

I de fleste land i verden har man lover for barnearbeid under en viss alder. Disse reglene er likevel ikke like viktige og respekterte i alle deler av verden.

 

Utbredt problem

Barnearbeid er et svært utbredt problem,og ifølge en FN- rapport fra 2017 er 152 millioner barn offer for barnearbeid.

Grunnen til dette er blant annet at barn er lette å utnytte, spesielt i land der store deler av befolkningen er fattige. Barn kan utføre arbeid voksne ikke klarer like godt, for eksempel syarbeid, hvor små fingre er en stor fordel. I familier i fattige land er det ofte livsnødvendig at barna bidrar med inntekt, uansett hvor lav den måtte være. Med barnearbeid menes også tvangsarbeid og slavearbeid.

Barn som er offer for barnearbeid får ofte dårlig helse og en utrygg fremtid. Noen steder arbeider de under farlige arbeidsforhold og med lange arbeidsdager, og noen mister også livet. Mange blir lurt og får lite eller ikke noe betalt for det arbeidet de gjør.

Ikke lov i Norge

Barnearbeid er ikke lov i Norge, og ingen kan tvinge deg til å jobbe. Men fra du er 13 år har du lov å ta en enkel jobb, som f.eks. å gå med avisa. Jobben skal ikke være til skade for deg, eller gå ut over skolehverdagen din. Du kan lese mer om jobb og aldersgrenser i artikkelen under.