Hopp til hovedinnholdet

Sikkerhet og personvern

Ung.no på iPad (colourbox.com)

Din sikkerhet og personvern er viktig for oss på ung.no. Les mer om hva personvern er for noe, og ikke minst hvordan vi tar vare på ditt personvern.

Offentlig og kvalitetssikret
Ung.no på iPad (colourbox.com)

Hva er ung.no?

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn og unge har rett til ytringsfrihet, og til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.

Ung.nos mål er å gi økt handlingskompetanse til ungdom i tråd med dette, slik at du blir i stand til å ta gode valg for deg selv og andre.

Dette forsøker vi å gjøre via artikler, votes og spørretjenesten på ung.no.

Når du skriver inn på ung.no, enten i kommentarfelt eller i spørreskjemaet, oppfordrer vi deg til ikke å dele personopplysninger.

I spørreskjemaet ber vi deg oppgi kjønn og alder for at vi skal kunne svare og veilede deg på best mulig måte. Personopplysninger utover dette er ikke nødvendig, og ikke anbefalt, å dele, da dette kan være med å identifisere deg.

Hvem svarer på spørsmålene?

For å sikre at du får god hjelp og riktige råd har ung.no et fagpanel med blant annet Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Leieboerforeningen, jurister, psykologer, helsesykepleiere, leger, familieterapeuter, Rustelefonen, utdanningsrådgivere og mange flere. Det kan være en av disse, eller flere, som svarer på ditt spørsmål. Det er redaksjonen i ung.no som fordeler spørsmålet ditt til den vi mener har fagkunnskap på området, og dermed er best egnet til å svare deg.

Ny personopplysningslov

Fra sommeren 2018 trådte det i kraft en ny personopplysningslov i Norge.

Loven handler kort fortalt om når det er lov og ikke lov å samle inn personopplysninger, og ikke minst hvordan man behandler disse opplysningene. Personopplysninger er for eksempel navn, adresse, bilde, fødselsnummer og IP-adresse.

Poenget med den nye loven er å sikre retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Ifølge den nye personopplysningsloven, må all behandling av personopplysninger ha et rettslig grunnlag for å være lov - det man kaller for et behandlingsgrunnlag.

Ung.no sitt behandlingsgrunnlag er å utføre en oppgave i allmennhetens interesse. Du kan lese mer om dette her.

På ung.no skal du være trygg på at vi behandler alle personopplysninger i tråd med den nye personopplysningsloven. Vi oppfordrer deg til ikke å dele personopplysninger på siden vår, men hvis det likevel blir delt personopplysninger i spørretjenesten, har redaksjonen gode rutiner på å slette disse før spørsmålene blir sendt videre til fagpersonene som svarer. Dette for å ivareta ditt personvern.

Du kan lese mer om personvern og hvilke rettigheter du har på Datatilsynets nettsider.

Vi vet ikke hvem du er

Din sikkerhet er viktig for oss i ung.no. Vi som jobber i ung.no ønsker ikke, og kan ikke, spore opp hvem du er på noen som helst måte.

Men noen ganger får vi inn spørsmål som er så alvorlige, at vi er nødt til å varsle politiet. Dette gjelder kun spørsmål hvor det er akutt fare for liv eller helse.

For å kunne gi så rask og god hjelp som mulig i disse tilfellene, lagres IP-adressene til alle som skriver inn på ung.no i én uke hos vår databehandler. Vi i ung.no har ikke tilgang til denne IP-adressen, og vet ingenting om hvem du er.

Hvis politiet er enig i at det kan være akutt fare for liv eller helse, kan politiet hente ut IP-adressene fra vår databehandler i én uke etter at spørsmålet er sendt inn. Etter den ene uken slettes de for godt. Dette for at du skal være sikker på at din IP-adresse ikke blir brukt til noe annet enn det vi sier.

Politiet har også egne måter å få tak i IP-adresser på, men i de tilfellene det virkelig er akutt fare for liv eller helse, kan kjapp tilgang til IP-adresser være med på å redde liv.

Det er viktig at du forsøker å være ærlig i spørsmål du stiller på ung.no slik at vi unngår situasjoner der politiet blir involvert uten at det er nødvendig. Et tips er å lese gjennom spørsmålet en ekstra gang før du sender det, og ikke skrive noe som ikke er sant.

Ung.nos ansvar

Ung.no fraskriver seg alt ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig utover det som følger av norsk lov.

Ung.no fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller av informasjonsflyt forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger og/eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

Ung.no forbeholder seg retten til å fjerne eller endre informasjon som man har blitt kjent med, og som etter nettstedet ung.nos vurdering er i strid med norsk lov, eller som kan gi grunnlag for ansvar for, eller kritikk mot www.ung.no.

Be om at vi sletter uønsket informasjon om deg

Ønsker du å fjerne spørsmål eller kommentarer som kan spores til deg, ta kontakt med oss på: redaksjonen@ung.no


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er det lovlig å bruke TOR i Norge?  
Hei, og takk for spørsmålet ditt Jeg siterer en av juristene her på Ung.no - Tor Software er bare en programvare som gir deg mulighet til å hold...
Er jeg anonym når jeg kontakter Kors på halsen?
Hei   Kort sagt så vil ikke noen du kjenner få vite at du har tatt kontakt eller hva dere har snakket om. Kors på halsen vet heller ikke hvem du...