Hopp til hovedinnholdet

Inga Bejer Engh er barneombud

Barneombud Inga Bejer Engh (foto: barneombudet.no)
BARNEOMBUDET: Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er jurist, og har tidligere jobbet som dommer og statsadvokat.

Hun har tidligere jobbet som dommer og aktor og har sett mange saker om barn i retten. En erfaring hun nå tar med seg som barneombud.

Offentlig og kvalitetssikret
Barneombud Inga Bejer Engh (foto: barneombudet.no)
BARNEOMBUDET: Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er jurist, og har tidligere jobbet som dommer og statsadvokat.

- Jeg er veldig glad for at jeg får jobbe for at barn og unge får det best mulig, sier Inga Bejer Engh.

Høsten 2018 begynte hun som barneombud. Jobben skal hun ha helt frem til 2024.

Hvorfor ville hun bli barneombud?

Som dommer og statsadvokat har Inga møtt mange barn som har, og har hatt, det vanskelig. En vanskelig oppvekst har ofte mye av skylda.

- Flere ganger har jeg tenkt at dette må det være mulig å gjøre noe med. Som dommer kunne jeg bare jobbe med en sak om gangen, men som barneombud kan jeg jobbe for å endre systemet slik at alle barn får det bedre, sier Inga.

Hun mener at vi allerede har mange lover og regler som skal gjøre det bra å være barn og ungdom i Norge, men at vi ikke alltid er gode nok til å følge disse.

Som barneombud skal hun jobbe med mye forskjellig, men hun er spesielt opptatt av barns psykiske helse, at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og forebygging av ungdomskriminalitet.

Som barneombud er Inga også sjef for Barneombudets kontor der det jobber cirka 20 ansatte.

 

Hva gjør Barneombudet for deg som er ungdom?

Barneombudet er opptatt av at alle barn og ungdommer skal få si sin mening i saker som handler om dem. Derfor er de som jobber hos Barneombudet opptatt av å hjelpe ungdommer til dette.

I tillegg jobber de med mange andre saker som handler om ungdommer, for eksempel skole, helse og barnevern. De ønsker at man som ungdom skal bli behandlet ordentlig uansett hvor man er, og at ungdommer skal ha steder å ta opp ting som er vanskelige.

Mange ungdommer kontakter Barneombudet med spørsmål om sine rettigheter, og de svarer både på e-post og på en spørretjeneste på nettsiden sin.

Les mer om Barneombudet og loven om barneombud.

Skrevet av:
Barneombudet
Sist oppdatert:
11.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg har opplevd mobbing.
Hei jente, 13 år. Tusen takk for at du skriver til ung.no.Det er utrolig trist å høre hva du forteller, sånn skal det ikke være. Du skal ikke h...
Læreren går over en grense.
Hei jente, 13 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg tenker at det ikke er greit at en lærer kjefter på elever, forskjellsbehandler og går over e...
Jeg blir mobbet.
Hei jente, 14 år. Takk for at du skriver til oss.Det er trist og vondt å høre at du opplever mobbing på skolen. Skolen har et ansvar for at eleve...