- Jeg er veldig glad for at jeg får jobbe for at barn og unge får det best mulig, sier Inga Bejer Engh.

Høsten 2018 begynte hun som barneombud. Jobben skal hun ha helt frem til 2024.

Hvorfor ville hun bli barneombud?

Som dommer og statsadvokat har Inga møtt mange barn som har, og har hatt, det vanskelig. En vanskelig oppvekst har ofte mye av skylda.

- Flere ganger har jeg tenkt at dette må det være mulig å gjøre noe med. Som dommer kunne jeg bare jobbe med en sak om gangen, men som barneombud kan jeg jobbe for å endre systemet slik at alle barn får det bedre, sier Inga.

Hun mener at vi allerede har mange lover og regler som skal gjøre det bra å være barn og ungdom i Norge, men at vi ikke alltid er gode nok til å følge disse.

Som barneombud skal hun jobbe med mye forskjellig, men hun er spesielt opptatt av barns psykiske helse, at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og forebygging av ungdomskriminalitet.

Som barneombud er Inga også sjef for Barneombudets kontor der det jobber cirka 20 ansatte.

 

Hva gjør Barneombudet for deg som er ungdom?

Barneombudet er opptatt av at alle barn og ungdommer skal få si sin mening i saker som handler om dem. Derfor er de som jobber hos Barneombudet opptatt av å hjelpe ungdommer til dette.

I tillegg jobber de med mange andre saker som handler om ungdommer, for eksempel skole, helse og barnevern. De ønsker at man som ungdom skal bli behandlet ordentlig uansett hvor man er, og at ungdommer skal ha steder å ta opp ting som er vanskelige.

Mange ungdommer kontakter Barneombudet med spørsmål om sine rettigheter, og de svarer både på e-post og på en spørretjeneste på nettsiden sin.

Les mer om Barneombudet og loven om barneombud.