Inga Bejer Engh er barneombud i Norge. Hun skal være barnas, men også ungdommens, ombud. Hun er utdannet jurist, og har jobbet som dommer og statsadvokat. Hun ble utnevnt som barneombud sommeren 2018 etter å ha blitt intervjuet av et panel bestående av barn og unge. Du kan lese mer om Inga i artikkelen under.

 

Er barneombudet bare personen Inga?

Barneombudet er et statlig organ, og barneombudet Inga er leder for flere ansatte som jobber for å overvåke barn og unges rettigheter.

Barneombudet er helt uavhengig og ingen voksne kan bestemme hva barneombudet skal mene eller gjøre. Barneombudet har et spesielt ansvar for å følge med på om kommuner, fylker og stat følger FNs Barnekonvensjon på en god måte.

Barneombud også for ungdom?

Barneombudet jobber for alle barn. Etter loven er man barn fra 0 til 18 år. Ofte bruker vi begrepene «unge» eller «ungdom» fra man er rundt 13-14-år gammel, men også da er man barn. Barnekonvensjonen sier tydelig at alle barn og unge har rett til å bli hørt og tatt på alvor

Også ungdom trenger et ombud som kan være med å kjempe for ungdommers rettigheter. Ofte faller ungdom mellom to stoler. Samfunnet ser ikke på dem som barn, men har heller ikke status som voksne.

 

FAKTA

Barneombudet jobber for at alle barn og unge skal ha det bra.
Gi dine viktige innspill til barneombudet. Alle kan ta kontakt med Barneombudet, og ungdom blir prioritet.
www.barneombudet.no

Hva vil barneombudet være for deg som er ungdom?

Barneombudet er opptatt av å hjelpe ungdom til å bli hørt på en bedre måte enten det er på skolen, i helsevesenet, på fritiden eller i lokalsamfunnet.

Veldig mange som kontakter Barneombudet er ungdom, og mye av det de jobber med angår ungdom direkte. De jobber blant annet med saker om skole, barnevern, helse, sykehus og seksuelle krenkelser.

I stort sett alle prosjektene som Barneombudet jobber med, prater de med barn og ungdom fordi ungdom er de største ekspertene på hvordan det er å å være ung i ulike situasjoner.

Hjelper til med klager

Noe helt konkret Barneombudet kan hjelpe til med er klager på skole eller barnevern. Barneombudet har laget klagemaler du kan laste ned og fylle ut.

Du finner klagemalene her

Barneombudet gir også råd til ungdom som har det vanskelig, og jobber rett og slett for at alle barn og unge skal ha det bra.

Gi innspill til Barneombudet

Barneombudet ønsker hele tiden innspill fra ungdom, og spør også ofte etter deres råd.

Alle kan ta kontakt med Barneombudet, og barn og unge blir prioritert.

Kontakt Barneombudet:

Tlf: 22 99 39 50

E-post: post@barneombudet.no

Nettside: www.barneombudet.no

Spør Barneombudet (anonymt): www.barneombudet.no/spor-barneombudet/

Facebook: www.facebook.com/barneombudet

Twitter: twitter.com/barneombudet

Instagram: www.instagram.com/barneombudet