Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

A-Å

Tidslinje for kvinnens seksualitet i Norge 1913-2013

Par i senga

Kvinner i Norge fikk stemmerett i 1913, men hva har de fått bestemme om egen kropp? Nedenfor er noen milepæler for kvinnens seksualitet.

Offentlig og kvalitetssikret
Par i senga
 • 1913 Katti Anker Møller reiste rundt i Norge og ga seksualundervisning til kvinner
 • 1913 Brystholderen (BH) ble oppfunnet og tatt patent på
 • 1920 Dr. Louise Isachsen ble Norges første kvinnelige gynekolog
 • 1924 Katti Anker Møller åpnet de første mødrehygienekontorene
 • 1925 Journalist Elise Ottesen-Jensen (Ottar) reiste rundt i Skandinavia og ga seksualopplysning
 • 1929 Dr. Dagny Bang var politisk aktiv i internasjonale helsekomiteer for abort og seksualopplysning
 • 1930 Populært Tidsskrift for seksuell opplysning friskmeldte seksualiteten og onanikunsten
 • 1936 Forplantningslære / seksualundervisning ble obligatorisk ved skolene
 • 1936 Arbeidervernloven ga mødre rett til fri fra arbeidet 6 uker før og 6 uker etter fødselen
 • 1941 Østrogen ble for første gang fremstilt medisinsk, og bidro til behandling av overgangsalder, kvinnelig seksuell dysfunksjon og transseksuelle
 • 1950 I Norge leste man Ernst Gräfenbergs bok om G-punktet: The Human Female Prostate
 • 1953 I Norge leste man Dr. Alfred Kinseys bok Sexual Behavior in the Human Female
 • 1960 Kvinnene kunne søke Abortnemnder om å få ta abort. Der ble kvinnen «avhørt» av to leger
 • 1963 Norges første kjønnsskifteoperasjon (mann til kvinne) ble foretatt på Rikshospitalet
 • 1965 NRK sendte det første radio-programmet om det å være homofil
 • 1967 P-pillene kom i bruk i Norge og kvinner ble mer likestilt ved at de kunne velge om de ville ha barn
 • 1970 Karen-Christine (Kim) Friele ble den første som sto offentlig frem som homofil i Norge
 • 1972 Det var ikke lenger forbudt å bo sammen uten å være gift
 • 1972 Straffeloven mot homoseksualitet ble opphevet. Det var ikke lenger bare heteroseksualitet som var lovlig
 • 1973 Medisinerstudentenes seksualopplysning (MSO) ble etablert og organisasjonens medlemmer dro rundt i Norge for å undervise
 • 1973 Gerd Brantenberg ga ut boka Opp alle jordens homofile, den første boka om homofile skrevet under fullt navn i Norge
 • 1974 WHO vedtok definisjonen av seksuell helse med en Internasjonal kongress i medisinsk sexologi
 • 1974 Birgit Bjerck, Kari Melby og Brita Gulli skrev en artikkel om porno i Dagbladet, som ble starten på en kvinnebevegelse mot porno
 • 1975 Ragna Grüners Kvinne, kjenn din kropp kom ut, en selvhjelpsbok for kvinner som ville vite hvordan kroppen fungerte
 • 1975 Lesbisk Bevegelse (LB) for kvinnepolitiske saker og lesbiskes rettigheter ble etablert
 • 1977 Norsk Psykiatrisk Forening fjernet homoseksualitet som sykdomsdiagnose
 • 1977 Personer over 25 år fikk rett til å bli sterilisert
 • 1978 Selvbestemt abort ble vedtatt etter mange års etikkdebatt og politisk kamp
 • 1978 Norges første krisesenter for mishandlede kvinner ble åpnet
 • 1978 Kirke- og undervisningsdepartementet garanterte rettssikkerhet for åpent homofile lærere i skolen
 • 1979 Stortingsrepresentant Wenche Lowzow sto offentlig frem som homofil
 • 1979 Kjønnsdiskriminerende reklame ble forbudt
 • 1981 Loven som forbyr diskriminering av homofile og mennesker med andre seksuelle orienteringer ble vedtatt
 • 1982 Norsk Forening for Klinisk Sexologi ble dannet etter initiativ av Thore Langfeldt og Elsa Almås
 • 1982 Sosialdepartementet fjernet homoseksualitet som sykdomsdiagnose
 • 1986 Kvinnebevegelsen etablerte Nord-Europas første voldtektsmottak i Oslo, som årlig behandler over 200 overgrepsofre
 • 1987 Landets første Incestsenter ble åpnet. Senere har 20 slike sentre blitt etablert i Norge
 • 1993 Lovfestet beskyttelse i arbeidsmiljøloven mot all trakassering, også seksuell trakassering
 • 1993 Stortingets partnerskapslov ble vedtatt Homofile og lesbiske fikk mulighet til å inngå partnerskap
 • 1996 Kjønnslemlestelse og omskjæring ble forbudt
 • 1998 Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv (NFSS) ble etablert. Seksualundervisning i habiliteringstjenesten tilrettelagt av fagfolk
 • 1999 Dr. Helen O'Connor fra Australia dokumenterte form og størrelse på klitoris - et indre organ med 10 cm "ben"
 • 2001 Tilbud ved Universitetet i Agder om sexologiutdanning. Siden starten har 200 fagpersoner gjennomført videreutdanningstudiet
 • 2004 Helsepersonell, ansatte i barnehager, skoler og trossamfunn fikk opplysnings- og avvergelses-plikt ved mistanke om kjønnslemlestelse
 • 2006 Det ble mulig å få gratis hormonell prevensjon for unge kvinner i alderen 16 - 19 år
 • 2009 Stortinget vedtok felles ekteskapslov Homofile fikk mulighet til å inngå ekteskap
 • 2009 Kjøp av seksuelle tjenester ble forbudt
 • 2009 Alarmtelefonen 116 111 ble etablert. Gratis nødtelefon for barn og unge
 • 2010 Alle kommuner i Norge ble lovpålagt å ha et krisesenter
 • 2010 Diagnosene fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme ble fjernet som sykdommer fra det internasjonale diagnoseregisteret i Norge
 • 2011 NRK viste før første gang en kvinnes orgasme
 • 2012 Psykolog Elsa Almås ble professor i sexologi
 • 2012 Generalsekretær i FN-sambandet Kari Solholm ba Norge innta en lederrolle i kampen for selvbestemt abort verden over
 • 2013 Tusenårsmålet i Verdens Helseorganisasjon er å redusere mødredødelighet i alle verdensdeler
 • Artikkelen er skrevet av Stine Kühle-Hansen i samarbeid med ung.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Watt er du imot kvinnerett
0
09.03.2017 22:27:16
Det eg sa
itsrejk
0
27.01.2016 12:51:23
ikke intresangt

Spørsmål og svar

Kan en prest snakke så direkte om sex i dag som Petter Dass gjorde på 1600-tallet?
Hei Takk for at du skriver inn til ung.no. Siden Petter Dass`tid på 1600-tallet og fram til i dag, har synet på seksualitet vært gjennom mange ul...
Foredrag om press og kroppsfokus
Hei Kanskje kan artikkelen du finner under være litt til hjelp.  Ellers tenker jeg at kunnskapsmiljøer for kjønnsforskning bl.a. kan ha noe inter...