Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

A-Å

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rullestol
DINE RETTIGHETER: Har du nedsatt funksjonsevne har du likevel rett til å delta i det som skjer i hverdagen, på lik linje med alle andre.

Juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne artikkelen gir deg en beskrivelse på hvordan du som har en funksjonshemning, kronisk sykdom eller som pårørende kan bruke konvensjonen for å få innfridd dine lovfestede rettigheter.  

Offentlig og kvalitetssikret
Sist endret 30.04.2017
Rullestol
DINE RETTIGHETER: Har du nedsatt funksjonsevne har du likevel rett til å delta i det som skjer i hverdagen, på lik linje med alle andre.

FN-konvensjonen slår fast at brudd på din mulighet til samfunnsdeltakelse og dine lovfestede rettigheter er brudd på menneskerettigheter. Et eksempel på et slikt brudd er når en skole ikke tilrettelegger undervisningen for en elev med særskilt behov. 

 

Hva er en konvensjon?

En konvensjon er en internasjonal lov som gir plikter for stater og rettigheter for innbyggere i statene som har ratifisert konvensjonen. Det norske statsapparatet har en juridisk plikt til å oppfylle rettighetene i konvensjonen for alle funksjonshemmede i Norge. Denne plikten har de både ovenfor FN, FNs medlemsstater og ovenfor egne innbyggere. Ved brudd på plikten til å oppfylle funksjonshemmedes rettigheter i konvensjonen vil den norske stat bli ansvarlig ovenfor FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som håndhever etterlevelse av konvensjonen. På nasjonalt plan er det Likestillings- og diskrimineringsombudet som håndhever etterlevelse av konvensjonen.

 

Krev dine rettigheter

Konvensjonen slår fast at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, skal ha like muligheter og rettigheter. Dette gjelder alle som møter på barrierer på grunn av sykdom, skade eller lyte, eller på grunn av pårørendes sykdom, skade eller lyte. Konvensjonen beskytter dermed foreldrene til funksjonshemmede barn som opplever diskriminering på grunn av sitt omsorgsansvar.

I tillegg utbroderer konvensjonen hvordan de generelle menneskerettighetene kan oppfylles for funksjonshemmede. Artikkel 12 gir rett til å få hjelp til å ivareta rettslige interesser. Denne artikkelen førte til at Norge fikk en ny vergemålslov. Artikkel 9 om rett til tilgjengelighet bidro til at vi fikk en forskrift om universell utforming av IKT, og endringer i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester.

Et eksempel på brudd på konvensjonen er når en person ikke har like muligheter eller rettigheter som andre fordi han/hun har en funksjonshemning, eller assosieres med en som har det. Så lenge omgivelsene ikke er tilgjengelige og holdningene til funksjonshemmede fører til forskjellsbehandling, er dette brudd på konvensjonen.

 

Et verktøy for funksjonshemmedes organisasjoner

Statene kom sammen for å forhandle frem en egen konvensjon for funksjonshemmede fordi de eksisterende konvensjonene ikke ble brukt for å verne om funksjonshemmedes rettigheter. I tillegg ønsket statene å videreutvikle innholdet i rettighetene og forpliktelsene for staten fra en annen vinkling – fra funksjonshemmedes synspunkt. Konvensjonen er den første i sitt slag hva gjelder omfattende deltakelse fra sivilt samfunn, det vil si funksjonshemmedes organisasjoner. Funksjonshemmedes organisasjoner sikret seg en rett til brukermedvirkning i alle politiske beslutningsprosesser som gjelder funksjonshemmede, samt. i overvåkningen av gjennomføring av konvensjonen.

 

Du kan klage

Dersom du ikke får oppfylt rettigheter nedfelt i konvensjonen kan du klage saken inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Du kan også fremme et søksmål for brudd på rettighetene i konvensjonen. Så lenge Norge ikke har ratifisert tilleggsprotokollen til konvensjonen, har du imidlertid ingen klagerett til FN-komiteen.

Du finner den norske oversettelsen av konvensjonen her.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Hvordan er det å bo i omsorgsbolig?
Hei Det høres ut som omsorgsbolig kan være et godt tilbud til deg.  Der vil det jo være tilgjengelig personell.  Hvor mye de er der, er ulikt fr...
Menneskerettigheter for funksjonshemmede - hva kan jeg gjøre?
Hei Så flott at du er opptatt av menneskerettigheter for funksjonshemmede og at du ønsker å gjøre en forandring! Jeg er litt usikker på om du me...
Norge har undertegnet FN-konvensjonen, hva betyr det for oss med nedsatt funksjonsevne?
Hei 1)      Norge ratifiserer konvensjonen 3. juni 2013 i NY, sannsynligvis vil Norges ambassadør i NY gjøre dette. Les mer om konvensjonen p...
Jeg har barneautisme. Jeg vil ha kontrol over mitt eget liv, men jeg føler at jeg aldri får sagt hva jeg VIRKLIG føler. 
Hei, og takk for st du skriver til ung.no!   Du skriver at du er en jente på 20 år med barneautisme. Du ønsker å bestemme over ditt eget liv, m...
Det står Autisme på så mange papirer om meg.  Må det det?
Hei Det er bra du har sagt ifra at du ikke liker dette.  I kontakten med helsevesenet, så er det jo noen "systemer".  -En av dem er at det nettopp...
De prater diskriminerend om funksjonshemmede. 
Hei For det første vil jeg oppfordre deg til å ta opp dette med den diskriminerende praten med læreren.  Læreren kan jobbe med at folk blir bevi...
Jeg får ikke jobb, og er redd det er på grunn av sykdommen min.
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var veldig leit å høre at du har søkt så mange jobber uten å få napp, og det var ekstra leit å høre at du...