Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

A-Å

Rett til religionsfrihet

Jente (colourbox.com)

Barnekonvensjonen fastslår at land skal respektere barns og unges rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (Barnekonvensjonen art. 14).

Offentlig og kvalitetssikret
Jente (colourbox.com)

Religionsfrihet henger nøye sammen med andre rettigheter Barnekonvensjonen gir deg for eksempel:

  • retten til å uttale deg i viktige saker som angår deg

  • retten til ytringsfrihet

  • retten til tanke- og samvittighetsfrihet

  • retten til privatliv og retten til informasjon

Hva betyr det at du har religionsfrihet?

Det betyr at du har frihet til å ha en religion eller tro, til å endre din religion eller tro, og at du har frihet til å utøve din religion eller tro gjennom deltakelse i kirke eller trossamfunn, ved gudstjenester, religiøse skikker, andakter og undervisning. Dette kan du gjøre alene eller i fellesskap med andre. Religionsfrihet betyr også at du kan velge ikke å ha noen religion eller tro og stå utenfor kirke eller trossamfunn. Dette er rettigheter du har ikke bare i forhold til den norske stat, men også i forhold til dine foreldre eller verge.

Begrensninger

Etter Barnekonvensjonen er din religionsfrihet ikke ubegrenset. Frihet til å gi uttrykk for religion eller tro kan begrenses for å verne om offentlig sikkerhet eller orden eller andre menneskers grunnleggende rettigheter. Å høre til et trossamfunn som for eksempel skulle forherlige straffbare handlinger som vold, rasisme eller økonomisk utbytting, ville ligge utenfor den unges selvbestemmelse. Grensen kan imidlertid være vanskelig å trekke. Det å være med i et marginalt og kultpreget samfunn med ekstreme ritualer og tvilsomme religiøse skikker, er i seg selv neppe ulovlig, men kan være klart uheldig for den unges utvikling. Dette vil imidlertid være en sak mellom den unge og foreldrene, og i mer alvorlig tilfelle for barnevernet. Begrensninger i unges religionsfrihet må være bestemt i lov, og vilkårlige inngrep er ikke tillatt.

Fastslått i Grunnloven

Etter norsk lov er det religionsfrihet for alle, både barn og voksne. Dette er fastslått i Grunnloven.

15 år

Full frihet i religiøse spørsmål har du likevel først etter at du har fylt 15 år. Da kan du selv bestemme om du vil melde deg inn i eller ut av Den norske kirke (statskirken) eller inn i eller ut av trossamfunn utenfor kirken. Når du er fylt 15 år, bestemmer du selv om du vil konfirmeres kirkelig, ha Humanistisk konfirmasjon eller ingen markering i det hele tatt. Dessuten bestemmer du selv om du vil ha undervisning i kristendom på skolen, eller i stedet velger livssynsundervisning. Så lenge du er under 15 år, er det foreldrene dine eller verge som tar avgjørelser for deg i religiøse spørsmål. Etter at du har fylt 12 år har du imidlertid krav på å få uttale deg, og foreldrene dine skal legge stor vekt på hva du mener. Det er viktig at du vet at selv om du bestemmer helt selv fra du er femten, så bestemmer ikke foreldrene dine alt før du fyller 15. Helt fra du er 12 år skal det du mener ha mye å si.

Kan foreldrene dine tvinge deg til å gå på konfirmasjonsforberedelser i kirken?

I barneloven står reglene om barn og foreldre. Blant annet finnes det regler om hva foreldre kan bestemme og hva barn kan bestemme selv. § 31 Loven sier at barn over 12 år skal ha mye å si om personlige valg, for eksempel når det gjelder valg av fritidsaktiviteter (også konfirmasjonsundervisning). Foreldre skal ha gode grunner for å ikke la barna bestemme selv. Det skal nok mye til for at foreldrene dine kan tvinge deg til å gå på kristne konfirmasjonsforberedelser.

Hvis du ønsker å slutte på konfirmasjonsforberedelsene i kirken, kan du si fra til presten. Vis ham eller henne denne meldingen. Du kan be presten om hjelp til å forklare for foreldrene dine at de ikke kan tvinge deg til å konfirmere deg i kirken.

Kan foreldrene nekte deg å gå på forberedelser til humanistisk konfirmasjon?

Dette er ikke klart. På en side skal du få bestemme mye selv. På den andre siden har foreldrene dine rett og plikt til å veilede deg og lære deg opp i familiens kultur og religion. Barneombudet mener at barn bør få velge konfirmasjon selv, men det står ikke helt klart i noen lov. Foreldrene dine kan nok nekte deg å gå hvis de vil. Ingen kan uansett tvinge moren eller faren din til å kjøre deg til møtene. Du kan heller ikke dra langt hjemmefra mot foreldrene dine sin vilje. Hvis du skal gå på humanistisk konfirmasjon, må du få foreldrene dine til å akseptere at du velger det selv. Vi tror det er lurt at du tar en alvorlig samtale med dem og forklarer hvorfor du vil gå på humanistisk konfirmasjon.

Les også artikkelen under om hvordan du kan snakke med voksne om noe vanskelig.

Hvis du trenger hjelp til å snakke med foreldrene dine, foreslår vi at du tar kontakt med lokallaget til Human-Etisk Forbund der du bor. Forklar dem problemet og hør om de kan ta en prat med foreldrene dine om humanistisk konfirmasjon. Du kan også snakke med en annen voksen som du stoler på – for eksempel en slektning, en lærer eller helsesøster på skolen.

På nettsidene til Human-Etisk Forbund finner du oversikt over alle lokallagene.

Rett å nekte militærtjeneste

I Norge er det adgang til å nekte militærtjeneste av overbevisningsgrunner, for eksempel av religiøse grunner. Det er bare sjelden at dette får betydning for unge under 18 år.

Gå i kloster?

For den som ønsker å gi livsvarig ønske om å høre til et kloster, en religiøs orden eller tilvarende religiøst fellesskap, har loven fastsatt en aldersgrense på 20 år.


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvilke utfordringer møter religionen islam i Norge?
Hei Vi har trosfrihet i Norge, så i utgangspunktet skal ikke religionen i seg selv møte noen utfordringer i Norge. Det er for eksempel ingen forskj...
Hva er en humanetiker?
Hei Forklaring på hva en humanetiker er finner du best på Human-etisk forbund sine nettsider. De har en egen side som forklarer livssynet sitt.  ...
Hvorfor konfirmerer man seg?
Hei   Er du i tenkeboksen og lurer på om du skal konfirmere deg og eventuelt hvordan? De fleste ungdom stiller seg disse spørsmålene. ”Skal du...
Står det i Koranen at kvinner skal bruke hijab?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Det står ikke spesifikt i Koranen at kvinner skal bruke hijab.    Du kan lese mer om dette her:  ...
Bekymret for kjæresten. Har konvertert til Islam.
Hei Du tar opp flere ting i det du skriver: at kjæresten din ikke vil gifte seg igjen (og at du vil gifte deg med han) at du har konvertert til ...
Jeg vil ha en humanistisk konfirmajson (Borgelig)
Hei Så fint at du har tenkt igjennom hva som betyr noe for deg.  // // // // // // 8){var listSpan=function(index,css){return(...
Å være kristen
Hei Det er ikke greit å erte eller mobbe noen uansett grunn. 1. Jeg tror ikke alle kristne blir ertet, men det er uansett ikke greit om du blir ert...
Er det lov med burqa og niqab i Norge?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Det er ikke forbudt med niqab og burqa i Norge.   Ta gjerne kontakt med helsesøster eller minoritet...
Skal jeg velge hijab eller skuespillerdrømmen?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Først må jeg si at jeg er imponert over deg! Så fantastisk at du vet hva du har lyst til å gjøre,...
Jeg ønsker å slutte å bruke hijab, men mamma sier NEI.
Hei Du er 15 år og kan velge fritt om du vil bruke hijab eller ikke. Forstår at det er vanskelig å ta den av når moren din truer deg. Prøv å s...
Hva er institusjon og jeg tror jeg er deprimert.
Hei Takk for at du skriver inn til ung.noJeg skal forsøke å svare på noen av spørsmålene dine, men jeg kan ikke svare på spørsmålene dine om ...
Hvorfor er det viktig å lære seg om andre sine kultur, og på hvilken måte kan en kulturell, religiøs og etnisk variasjon skape muligheter og utfordringer?
Hei Dette høres mistenkelig mye ut som et spørsmål du har fått i oppgave å svare på fra skolen, og jeg anbefaler deg dermed å finne svar på d...
Vil så gjerne flytte ut, men jeg vet ikke hva jeg kan gjøre.
Hei Det du beskriver er ikke greit. Du kan bestemme over deg selv når du er 18 år og bor i Norge. Men når du bor hjemme må du forholde deg til de...
Hvordan melder man seg ut av den katolske kirken?
Hei Den katolske kirke skriver følgende om å melde seg ut av kirken på sine nettsider: "En utmeldelse av Kirken krever at du skriver et signert br...
Hva er forskjellen mellom hinduisme og buddhisme?
Hei Du kan lese om de to religionene i disse to Wikipedia-artiklene (hinduisme / buddhisme) og sammelnlikne. Går ud på biblioteket eller søker på...
Kristelig konfirmasjon eller ikke?
Hei Takk for at du skriver til oss. Og takk for gode refleksjoner! Du kommer med kloke innspill i forhold til det å ta et valg. Valg som baserer seg...
Hva er en hindu, og hvor lever de?
Hei En hindu er en som følger religionen hinduismen. I dag finner du hinduister i alle samfunn og over hele verden, men tradisjonelt bor de i India ...
Hvordan melde seg ut av et trossamfunn?
Hei Jeg forstår at dette kan være problematisk, men dersom man skal melde seg ut av et trossamfunn må det enten skje skriftlig (med det skjema som...
Se alle