Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn.

Hvorfor vil man endre navn?

De fleste navnesøknadene kommer fra damer som vil ha etternavnet sitt tilbake, f.eks. etter en skilemisse, men også fra folk som har et vanlig etternavn og som ønsker et mer spesielt et.

Noen ønsker også å fornorske navnet sitt, og slik endre litt på stavemåten. Det er ganske få som ønsker å skifte navn helt.

Foreldrene bestemmer

Det er foreldrene dine som bestemmer hva du skal hete når du blir født, men foreldrene dine kan ikke kalle deg hva som helst. De kan ikke velge et navn som kan bli til ulempe for deg.

Foreldrene dine må melde fra til folkeregisteret om hva du skal hete innen 6 måneder etter at du er født.

 

FAKTA

Les mer om å bytte navn på skatteetaten.no

Bytte navn?

Navneloven har også regler om hvordan du kan skifte fornavn eller etternavn. Har du fylt 16 år kan du endre dette uten at foreldrene dine må godkjenne det.

Er du under 16 år, må den eller de som har foreldreansvaret for deg samtykke i navneendringen. Dersom navneendringen gjelder et barn over 12 år, må også barnet selv samtykke.

Her kan du endre navn elektronisk

Hvis du ønsker å sende inn papirskjema må du fylle ut skjemaet Melding om endring av navn og sende det til ditt lokale skattekontor.

Behandlingstid

Det tar cirka 3 uker å behandle en søknad om navneendring. Når skatteetaten har godkjent søknaden din, får du et brev om dette til din folkeregisterte adresse.

Hvis søknaden blir avslått, får du som er e-bruker beskjed om dette elektronisk. Andre får brev til sin folkeregistrerte adresse.

Mer om navn

skatteetaten.no kan du blant annet lese mer om:

  • Frie og beskyttede etternavn
  • Å ha to etternavn
  • Hvor ofte kan du kan endre navn
  • Forkortelser av navn

Klage

Riktig klageinstans er fylkesmannen i det fylket du er bosatt.

Du må likevel sende klagen via skattekontoret.

Hvor mange heter det samme som deg?

Statistisk Sentralbyrås nettsted kan du sjekke hvor mange som har det samme navnet som deg.