Informasjonen i artikkelen gjelder pr 15.mai 2020. Artikkelen oppdateres fortløpende.

om student jobber du kanskje i en «Koronautsatt» bransje (som uteliv, reiseliv eller hotellnæring) og har nå blitt permittert fra stillingen din.

Storting og Regjering jobber kontinuerlig med nye tiltak i krisepakken. Regjeringen har lovet at studenter skal få hjelp ved inntektsbortfall som en følge av permittering. Det nyeste vedtaket i krisepakken innebærer at alle studentene får utbetalt resten av studiestøtten for semesteret fra Lånekassen nå i april. Studenter som kan bekrefte at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen, kan søke om et tilleggslån på 26 000 kroner. 8000 kroner av disse kan du på et senere tidspunkt søke om å få omgjort til et stipend (etter at du har fremlagt dokumentasjon på tapte inntekter). Lånekassen sender nå fra 12 mai ut epost med informasjon til sine kunder, slik at studentene puljevis kan søke om dette tilleggslånet.

Som student har du i utgangspunktet ikke rett på dagpenger fra NAV. Som et Koronatiltak vil likevel alle arbeidstakere som permitteres nå, inkludert studenter, ha rett til 18 dagers dagpenger full lønn etter at arbeidsgiver har dekket de to første dagene av permittering. Du kan søke om dagpengene på NAV nå. Ut over denne 20 dagers perioden har studenter som mottar Lånekassestøtte pr i dag ikke rett på dagpenger.

Grunnen til at du som student rammes, er at utdanning likestilles med det å være i arbeid, og at studenter ikke oppfyller vilkårene som arbeidssøkere - fordi man oftest ikke kan flytte på seg for å få jobb. Videre er det tenkt at lånekasseordningen skal kompensere for inntektstapet.

Det finnes noen unntaksregler for studenter. Studenter som ikke mottar støtte fra Lånekassen kan ha rett til dagpenger etter disse 20 dagene. Merk deg at dette er en midlertidig ordning som foreløpig gjelder frem til 31. august. Er du sykemeldt gjelder egne regler.

Naturlig nok er det mye usikkerhet og uro blant studenter rundt hva som vil skje med økonomien fremover. Vi har derfor samlet noen råd om hva som kan være lurt at du gjør nå, i påvente av videre avklaring.

• Kan du redusere utgiftene dine? Se over utgiftspostene dine, og se om det er noe du kan kutte på i en periode. Handle billig mat, sjekk om du har noe i fryseren som du kan bruke.

• Har du dyre boutgifter hos en privat utleier, kan det være mye penger å spare på å søke en ledig SiO-bolig.

• Har du huslån eller andre lån? Du bør komme i dialog med banken din, sjekk hva din bank kan hjelpe deg med. Nå tilbyr enkelte banker avdragsfrie perioder.

• Kan du øke inntektene? Se etter jobber i bransjer som trenger flere folk, som for eksempel helse, butikk eller landbruk. Ansatte i disse bransjene spiller nå svært viktige roller i samfunnet, og arbeidsgivere har ansvar for å tilrettelegge slik at arbeidsplassen er trygg.

• Be om hjelp. Har du familie eller venner som kan hjelpe deg? Kanskje du kan få et rentefritt lån hos noen du kjenner?

• Internasjonal student bør sjekke om lærestedet de er tilknyttet har innført støtteordninger som retter seg mot studenter som som har mistet inntektsgrunnlaget, og som faller utenfor nasjonale støtteordninger fordi de ikke er medlem i folketrygden.

• Har du prøvd ulike muligheter, men likevel ikke har penger nok til å dekke husleie, mat og strøm, o.l, kan du kontakte NAV sosial og søke økonomisk sosialhjelp/ nødhjelp.

• Er du permittert og fyller vilkår for unntaksreglene for dagpenger: Søk dagpenger nå.

Og til slutt; husk dette er en midlertidig situasjon. Ta vare på deg selv og de rundt deg. Her er noen gode råd fra sio.no/studenter-spør til deg som er urolig og redd i disse Koronatider.

 

S