Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
116111.no
116111.no

A-Å

Hva kan du bestemme selv?

Armene i kors (colourbox.com)
NEKTE MILITÆRTJENESTE: I Norge kan du få fritak fra førstegangstjenesten dersom du er toppidrettsutøver, pasifist eller har fått et helseproblem.

Det er viktig å være klar over at du i utgangspunktet har selvbestemmelse i alle saker som angår din helse fra du har fylt 16 år. Det er den helserettslige myndighetsalderen. I noen tilfeller kan du bestemme selv allerede fra 12 år hvis det er naturlig ut fra alder og modenhet, f.eks. i spørsmål om prevensjon.

Offentlig og kvalitetssikret
Armene i kors (colourbox.com)
NEKTE MILITÆRTJENESTE: I Norge kan du få fritak fra førstegangstjenesten dersom du er toppidrettsutøver, pasifist eller har fått et helseproblem.

Hva kan du bestemme selv?

Du har både medbestemmelsesrett og selvbestemmelsesrett. Medbestemmelse innebærer at du har rett til å si din mening når det tas avgjørelser som angår deg. Barneloven bestemmer at barn som har fylt 7 år, skal få si sin mening før det blir tatt avgjørelser om barnets ulike personlige forhold. Det gjelder blant annet i saker om barnet vil bo hos mor eller far etter et samlivsbrudd. Jo eldre barnet blir, desto mer skal barnets mening ha å si. Er du blitt 12 år skal det legges stor vekt på din mening i alle saker som angår deg. Er du blitt 15 år så bestemmer du selv over penger som du har tjent.

Selvbestemmelse betyr at du selv bestemmer fullt og helt

Barneloven har en generell bestemmelse om at du skal få bestemme stadig mer jo eldre du blir. På noen områder gjelder det bestemte aldersgrenser. Det betyr altså at foreldrene dine ikke kan overprøve dine avgjørelser på disse områdene.

Selvbestemmelse i helsesaker fra 16 år

Det er viktig å være klar over at du i utgangspunktet har selvbestemmelse i alle saker som angår din helse fra fylte 16 år. Det er den helserettslige myndighetsalderen. I enkelte tilfeller kan du bestemme selv allerede fra 12 år hvis det er det er naturlig ut fra alder og modenhet, for eksempel i spørsmål om prevensjon.

... men ikke alltid

I noen tilfeller kan foreldrene bestemme over deg i helsespørsmål selv om du er over 16 år. Dette gjelder ungdommer som ikke har samtykkekompetanse, det vil si ikke har personlige forutsetninger for å ivareta sin selvbestemmelsesrett. Selv om avgjørelsen i slike tilfeller tas av foreldrene, kan ikke helsehjelpen iverksettes hvis du motsetter deg det.

Foreldre kan få informasjon om din helse om du er under 18 år

Den helserettslige myndighetsalderen har også betydning for om foreldrene dine kan få informasjon om din helse. Hvis du er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene dine når du ikke ønsker det av grunner som bør respekteres, for eksempel i rent personlige saker som seksualitet og prevensjon, i mishandlingssaker og ulike overbevisningsspørsmål der barn og foreldre er uenige.

I alvorlige tilfeller, for eksempel ved alvorlige psykiske lidelser, bruk av ulovlig rus eller større fysiske skader på grunn av kriminelle handlinger kan ikke helsepersonalet la være å informere foreldrene dine når du er under 18 år.

Andre aldersbestemmelser

Fra 15 år bestemmer du selv når det gjelder å melde deg inn og ut av foreninger og av kirke og trossamfunn.

Du kan også bestemme selv når det gjelder valg av utdanning fra fylte 15 år. Skolen skal likevel holde kontakt med foreldrene til elever som er under 18 år, og informere om utviklingen til eleven. Foreldre til elever under 18 skal blant annet få beskjed om fravær, varsles dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel, eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel.

Når du fyller 18 år, får du selvbestemmelse på alle områder. Da er du myndig.

Hvis du har rett til å bestemme selv i en sak eller er blitt myndig og du ønsker at foreldrene dine skal hjelpe deg i ulike saker, for eksempel med å søke om ytelser fra det offentlige, klage eller få informasjon om deg, må du skrive en fullmakt til dem. Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake.

Hvis du etter fylte 18 år har problemer med å disponere pengene dine eller hevde dine juridiske rettigheter, kan du be om å få oppnevnt en hjelpeverge av Fylkesmannen. Dette kan du lese mer om på Vergemålsportalen.

 

Du finner barnelovens bestemmelser om foreldreansvar på lovdata.no.

Du finner vergemålslovens bestemmelser om blant annet selvbestemmelse i økonomiske spørsmål på lovdata.no.

Du finner pasientrettighetsloven med bestemmelser om informasjon og samtykke i kapitlene 3 til 4 på lovdata.no.

Du finner forskrift til opplæringsloven med bestemmelser om samarbeid mellom skole og foreldre på lovdata.no.

 

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med FFOs Rettighetssenter.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
en gutt 12
0
09.12.2014 14:28:29
kan jeg bestemme selv om jeg vil på fotball trening
Bøø
0
12.02.2017 19:32:33
Du kan jo selvfølgelig bestemme om du vil delta på treningen ,Men vis du ikke har interiese for sporten kan du slutt

Spørsmål og svar

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?
Hei Du forteller at du ikke ønsker å gå til fastlegen din siden det er naboen din. Forstår at det kan bli litt nært å ha en fastlege som er nab...
Jeg går uten truse i lårkorte kjoler og skjørt
Hei Det er vanskelig å svare på om du er normal. Vi mennesker har kanskje ulike meninger om hva som er normalt og ikke normalt. Jeg tenker at du ka...
Kan mamma bestemme at hun ikke får se kjæresten på 14 dager?
Hei jente (16) Takk for at du skriver til ung.no.Jeg forstår det slik at mammaen din er litt bekymret for at du bruker en del av pengene dine på å...
Kan foreldrene mine sjekke telefonen min?
Hei Barn har rett på privatliv. Det står i barnekonvensjonen artikkel 16. Det betyr for eksempel at foreldre ikke uten videre kan lese tekstmelding...
Kan jeg spille spill når pappa sier OK og stemor sier nei
Hei Det er et godt spørsmål du stiller.  I utgangspunktet tror jeg det er lurt å forholde seg til aldersgrensene som står på spillet. Pappaen ...
16 år gammel jente ønsker trene på studio, far vil hun skal gjøre gruppeaktivitet.
Hei   Så hyggelig at du tok kontakt med oss. Du skriver at du ønsker å trene på treningsstudio alene, men at faren din ikke gir deg lov. Jeg ka...
Hvilke rettigheter har jeg som 18-åring når jeg fortsatt bor hjemme?
Hei Takk for at du skriver til oss! Du tar opp et dilemma som jeg vil tro at mange ungdommer som kjenner seg igjen i. Det er ganske vanlig å bo hjem...
Hun har det strengt hjemme og får ikke gå på kino eller henge med venner.
Hei jente (17) Takk for at du skriver til oss. Det er veldig forståelig at du reagerer på strenge regler og ønsker å endre på dem. Mange ungdom...
Moren min har gått inn på meg og kjæresten flere ganger
Hei Så fint du skriver til oss når du har spørsmål. Jeg forstår at det ikke er noe gøy at moren din går inn på deg og kjæresten din, og at du...
Moren og faren min skal separeres, moren min har kjøpt nytt hus. Jeg vil bare bo hos pappa, men jeg tror ikke hun respekterer meg. 
Hei Takk for at du skriver til oss! Det å skilles er foreldres avgjørelse, ikke barns. Det er nok dessverre ikke alltid  lett for foreldre å hus...
Har lyst til å begynne med g-streng, men må jeg spørre mamma først?
Hei Takk for spørsmålet! Du må ikke spørre moren din før du kjøper deg en g-streng, men det kan nok være lurt å prate litt om det først s...
1) Har foreldrene min lov til å gi meg husarrest i mer enn 24 timer om jeg får lov til å gå på skolen? 2. Har mine foreldre rett til å ta fra meg telefon om jeg har betalt for den?
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål! Det er vanskelig å gi gode nok svar når vi ikke vet bakgrunnen for at dine foreldre har valgt å gjøre...
Burde jeg fortelle mamma at vi har sex?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er flott at foreldrene dine er positive til forholdet. Om du vil fortelle dem at dere har sex, må være hel...
Foreldre vil sjekke telefonen
Hei jente 14 år   Takk for at du skriver til oss. Så fint å høre at du har det bedre! Og gratulerer med kjæreste<3   Det kan tenkes at fore...
Jeg har fått husarrest i 1 måned p.g.a jeg var på fest.
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål! Nå vet ikke vi hele begrunnelsen dine foreldre har for at du fikk husarrest. Det kan hende at det spille...
Kan jeg overtale foreldrene mine til å la meg drikke alkohol før jeg fyller 18?
Hei jente 17 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Jeg forstår at du ser etter muligheter for å forsøke å overtale dine foreldre til å la deg dri...
Vil slutte på kor, men foreldrene mine lar meg ikke.
Hei! Takk for at du skriver til oss i Ung. Det var synd å høre at du er uenig med foreldrene dine. Selv om dette så klart er helt naturlig.  I ...
Har foreldrene mien lov til å bestemme mye over meg når jeg har fylt 18, selv om jeg bor hjemme?
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål? Dette høres vanskelig ut for deg. Det høres ut som at foreldrene dine er blitt redde for at du ikke ska...
Har hatt støttekontakt lenge nå. Og nå er jeg 19 år og vil ikke ha det mer.
Hei gutt 19 år. Takk for at du skrev til ung.no  Du skriver at det er flaut å ha støttekontakt. Men det er mange som har støttekontakt gjennom ...
Se alle