Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
116111.no
116111.no

A-Å

Transportmidler skal være tilgjengelige

T-bane (colourbox.com)
TILGJENGELIGHET: Transportmidler skal være tilrettelagt så alle kan benytte seg av dem.

Det skal være tilrettelagt for at alle skal kunne benytte seg av transportmidler for å komme seg dit de skal. Her finner du informasjon om hva du kan forvente deg av transport med fly, tog, buss og ferge eller passasjerbåt.

Offentlig og kvalitetssikret
T-bane (colourbox.com)
TILGJENGELIGHET: Transportmidler skal være tilrettelagt så alle kan benytte seg av dem.

Fly

Nye lufthavner skal ha universell utforming. I eldre lufthavner er det litt varierende kvalitet, men stort sett mulig å komme fram ved hjelp av heis eller ramper. Dårligst tilrettelagt er det for synshemmede, og det kan være vanskelig å orientere seg, spesielt i større lufthavner. Mange opplever ulike utfordringer i innsjekk og sikkerhetskontroll. Ombordstigning i fly fra bakkenivå er et problem for personer i rullestol. Her jobbes det med å få på plass universelt utformede løsninger i lovverket. Hvis man trenger assistanse har man krav på dette gratis i Norge og EU/EØS-land (må bestilles 48 timer før). Du har bedre rettigheter til assistanse om du forhåndsbestiller. Les mer på avinor.no

 

Tog

Bane NOR jobber med å tilrettelegge sine stasjoner, slik at det blir mulig å komme til perrongen på egen hånd. Dessverre gjenstår det mye arbeid, og offentlige krav gjelder bare for nye stasjoner og ved større ombygninger. Ombordstigning er en utfordring for rullestolbrukere, og gapet mellom perrong og tog er ofte stort og farlig for ulike grupper funksjonshemmede (særlig synshemmede og bevegelseshemmede). En europeisk standard for tilgjengelighet for funksjonshemmede (TSI) gjelder for nye stasjoner og tog. Fra september 2010 har man krav på gratis assistanse ved stasjoner med en viss passasjertrafikk (må bestilles 48 timer før reisen). I 2012 satt NSB 50 nye universelt utformede togsett i drift.

Bane NOR har informasjon om tilgjengeligheten på hver stasjon. Denne informasjonen finner du ved å klikke på den aktuelle stasjonen og deretter på fanen For funksjonshemmede. Du finner en oversikt over alle stasjonene på

banenor.no.

NSB har informasjon til funksjonshemmede på sin hjemmeside.

Flytoget har også egen informasjon til funksjonshemmede. Assistanse må bestilles 24 timer før.

 

Buss

Alle nye forstadsbusser og ekspressbusser skal være universelt utformet etter 1. januar 2009. Bybusser skal være tilrettelagt med lavgulv og rampe, samt ha gode kontraster og informasjon om bord. Det er ingen krav til universell utforming av busser eldre enn 1. januar 2009. Utfordringen ved bussreiser er at svært få holdeplasser er universelt utformet, og innstigning kan derfor være et problem. I mange byer jobbes det for å oppgradere holdeplassene, og terminaler og knutepunkter er ofte godt tilrettelagt. I Nasjonal transportplan 2014-2023 fastslås at det skal gjennomføres strekningsvis oppgradering av holdeplasser med sikte på universell utforming. En EU-forordning (181/2011) gir passasjerer med funksjonsnedsettelse rett til assistanse ved bussreiser, og innfører en nasjonal klageordning.

 

Ferge/passasjerbåt

Alle nye passasjerbåter skal ha universell utforming. Større passasjerbåter, som danskebåten o.l, er ofte universelt utformet, det samme er terminalene. Eldre ferger og hurtigbåter er ofte utilgjengelige, men det skal nå stilles krav om universell utforming i konsesjoner som vil bøte på dette på sikt. Et EU-direktiv som gi rett til assistanse ved båtreiser trådte i kraft 18. desember 2012. Den norske sjøloven skal endres i tråd med direktivet, men pr. 19. mai 2016 var endringen ikke sanksjonert.

 

Klagemuligheter

Det kan være nyttig å sette seg inn i de rettighetene man har for de ulike reisemåtene og transportmidlene, slik at man vet hva man har krav på og når man kan klage. Klager ved flyreiser/assistanse meldes inn til Transportklagenemda. Klager ved buss- og togreiser meldes inn til selskapet man reiser med. NSB har et eget servicekontor som tar imot og behandler klager.

 

Transport

Dersom du har spesielt behov for det, kan du få dekket utgifter til transport. Du kan også søke om en spesiell parkeringstillatelse hvis du er forflytningshemmet.

 

Offentlig transport i utlandet

Kravene til universell utforming av lufthavner, tog, buss og båt gjelder innenfor EU. Innenfor EU har man også krav på gratis assistanse ved reiser med fly, tog, buss og båt. USA har i sin lovgivning strenge krav til tilrettelegging, og spesielt for gruppen rullestolbrukere er tilgjengeligheten god. Ellers varierer dette sterkt fra land til land, men enkelte land har jobbet mye med dette. Enkelte byer har også godt tilrettelagt kollektivtransport, men dette bør man undersøke på forhånd.

Du har ikke rett til å benytte TT- kort i utlandet. Heller ingen andre støtteordninger til transport gjelder når nordmenn reiser på ferie til utlandet. Det man kan ha rett til er å ta med seg trygdebil til utlandet hvis man reiser på ferie, men det er noen begrensninger:

Du kan fritt ta bilen med deg ut av landet i inntil 3 måneder, men ved opphold i utlandet i mer enn 3 måneder må du søke om lov fra NAV.

 

Les mer om rett til transport til arbeid og skole.

 

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med FFOs Rettighetssenter.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)