Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
116111.no
116111.no

A-Å

Universell utforming

Rullestol i trapp (colourbox.com)
TILGJENGELIG FOR ALLE: Universell utforming går ut på at bygninger, kommunikasjonsmidler og utemiljøer skal være tilgjengelig for alle uansett om man har en funksjonshemming eller ikke.

Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Dette betyr f.eks. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol.

Offentlig og kvalitetssikret
Rullestol i trapp (colourbox.com)
TILGJENGELIG FOR ALLE: Universell utforming går ut på at bygninger, kommunikasjonsmidler og utemiljøer skal være tilgjengelig for alle uansett om man har en funksjonshemming eller ikke.

Universell utforming er et begrep som brukes innenfor design, byplanlegging, arkitektur og IKT over hele verden. Det er et verktøy for likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hensikten er at tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne ikke skal være særløsninger, men skal være innarbeidet i de generelle løsningene.

7 prinsipper for universell utforming

  • Enkel og intuitiv i bruk - Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
  • Forståelig informasjon - Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.
  • Toleranse for feil - Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.
  • Like muligheter for alle - Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
  • Fleksibel i bruk - Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselhemmede se og så videre.
  • Lav fysisk anstrengelse - Uformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minst mulig besvær.
  • Størrelse og plass for tilgang og bruk - Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

Handlingsplan for universell utforming

Handlingsplanene for universell utforming og økt tilgjengelighet skal styrke utvikling og bruk av løsninger med gode funksjonelle kvaliteter for alle og støtte gjennomføringen av lovverk på området. Tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne er sentralt.

Regjeringens handlingsplan tar sikte på at Norge skal være universelt utformet i 2025. Les mer om universell utforming på Barne- og ungdoms- og familiedirektoratets nettsider.

 

Kilde: Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med FFOs Rettighetssenter.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)