Hopp til hovedinnholdet

LSD, spiss fleinsopp og andre hallusinogene stoffer

LSD

De hallusinogene stoffene påvirker sentralnervesystemet og fremkaller sansebedrag, illusjoner og hallusinasjoner. I naturen finnes mange vekster med hallusinogene virkninger, den mest vanlige i Norge er spiss fleinsopp. Hallusinogener kan også fremstilles syntetisk, der LSD er det mest kjente.

Offentlig og kvalitetssikret
LSD

Historie

Vi omtaler her hallusinogene stoffer i spiss fleinsopp og LSD. Det finnes også andre stoffer som kan ha hallusinogene virkninger, men som er sjeldne i Norge (f eks mescalin).

LSD

LSD ble første gang kjemisk fremstilt av Albert Hofmann i 1938, men virkningene ble først kjent fem år senere i 1943. I etterkrigstiden var forsøk med LSD relativt utbredt, spesielt i psykiatrien. Enkelte psykiatere så på LSD som et stoff som kunne avdekke pasientenes underbevissthet.

I 1950-årene ble LSD brukt i medisinen til behandling av alkoholisme, narkotika-avhengighet (særlig opiater), nevroser og seksuelle avvik. Det er også kjent at det amerikanske etteretningsvesenet forsøkte å anvende LSD som ”sannhetsserum”, og som et middel som kunne hjernevaske folk. Stoffet ble brukt i enkelte ungdomsmiljøer på 1960-tallet, og hippiekulturen medførte popularisering av LSD.

 

LSD ble totalforbudt ved FNs Psykotropkonvensjon i 1971. Eksperimenteringen med stoffet avtok, sannsynligvis på grunn av de variable effektene og de skremmende psykiske effektene det kunne medføre.

LSD fremstilles som et løselig salt som i seg selv er farge-, lukt- og smakløst. Stoffet er meget potent, 50-100 mikrogram er nok til en rusdose. LSD inntas som regel gjennom munnen, ofte i form av LSD-impregnerte papirbiter (papirbitene har av og til påtrykt spesielle logoer eller figurer som kjennetegner produsenten) eller tabletter. Stoffet finnes også i form av dråper, pulver, gelatinkapsler eller impregnert i sukkerbiter.

Spiss fleinsopp

Bruken av hallusinogene sopper startet for flere hundre år siden blant aztekerne i Sør-Amerika. De benyttet hallusinogene sopper i religiøse seremonier. I Norge ble spiss fleinsopp som også inneholder psilocybin ”oppdaget” i 1977 da det var store mediaoppslag om den såkalte ”narko-soppen”.

Spiss fleinsopp er oppført på Statens helsetilsyns liste over narkotiske stoffer. Soppene cubafleinsopp og blånende flekkskivesopp inneholder like store mengder psilocybin som spiss fleinsopp, og er også oppført i narkotikalisten.

 

Skremmende virkninger

Rusvirkningene av hallusinogener kan være så skremmende at man ikke ønsker å ta stoffet på nytt. Hovedvirkningen er sansebedrag. Vanligvis er brukeren klar over at det som oppleves ikke er reelt, men kan gjerne senere i rusen, eller ved bruk av høye doser, likevel ha vansker med å forstå hva som er sansebedrag og hva som ikke er det. Former og farger på objektene forandrer seg. Vanlige kjente tanker eller situasjoner får uante meninger. Man kan ha følelsen av å ”se musikk” eller ”høre farger”. Oppfatningen av tid forandrer seg.

Det er ikke mulig på forhånd å forutse hvilken virkning LSD eller andre hallusinogener kan ha på den enkelte. Effektene kan i løpet av kort tid svinge mellom velbehag og frykt, fra en intens lykkefølelse til angst og panikk og sterke depresjoner. Hallusinasjonene kan være så kraftige at de kan medføre farlig atferd for brukeren.

I noen tilfeller kan hallusinasjonene oppleves som svært skremmende. Slike ”bad trips” har gjerne sammenheng med vedkommendes psykiske tilstand, forventninger til rusopplevelsen og miljøet, men er også doseavhengige.

Enkelte ganger kan en LSD-dose utløse alvorlige og langvarige psykotiske episoder. En psykose er en alvorlig sinnslidelse med sanselige inntrykk og tankegang som ikke er forankret i realiteten, samt ingen sykdomsinnsikt. Et annet fenomen som kan opptre ved bruk av LSD (og antagelig andre hallusinogener), er såkalte ”flash backs”. Det betyr at man en viss tid etter bruk (opptil flere måneder/år senere), får en plutselig og kortvarig gjenopplevelse av rusen uten nytt stoffinntak.

De vanligste fysiske effektene av hallusinogener er store pupiller, munntørrhet, rask puls, høyt blodtrykk, dårlig koordinasjon, svekket muskelkraft og ofte skjelving.

 

Brukere kan ikke skille mellom virkninger av spiss fleinsopp og LSD hvis de ikke på forhånd vet hva de inntar. Effekten av de hallusinogene stoffene i spiss fleinsopp og LSD inntrer vanligvis etter 5-20 minutter.

Hallusinasjonenes effekt og intensitet er avhengig av dosen, men er normalt kraftigst etter 30-90 minutter og kan vedvare opptil 12 timer etter inntaket. De hallusinogene stoffene i muskatnøtt avviker derimot fra dette og vil først gi maksimal virkning etter noen timer.

 

Toleranse og tilvenning

Det utvikles raskt toleranse for LSD ved daglig bruk. Virkningen vil være som tidligere dersom stoffet benyttes på nytt etter ca. en ukes opphold. Avhengighet til stoffet kan forekomme.

Begrenset utbredelse i Norge

Hallusinogene stoffer har aldri hatt noen stor utbredelse i Norge. Spiss fleinsopp vokser i Norge, og i forskriftene til narkotikalovgivningen heter det at: "Innførsel, besittelse og oppbevaring av spiss fleinsopp, når stoffet brukes som rusmiddel, er ulovlig i Norge". Spiss fleinsopp har forøvrig flere giftige dobbeltgjengere.

Beslagstallene for LSD og spiss fleinsopp de siste årene tyder på at bruken er begrenset. Siden spiss fleinsopp vokser i Norge, kan bruken øke sesongmessig. Tollvesenet og politiet gjør av og til beslag av ulike hallusinogene sopper.

Mer informasjon

Dersom du har spørsmål vedrørende egen helse, bør du ta kontakt med fastlegen din.

  • RUStelefonen er en landsdekkende bekymringstelefon for ungdom og pårørende. Telefontjenesten gir råd og veiledning i forhold til rusmiddelproblematikk, tlf 08588 eller internett.
  • Forebygging.no, en kunnskapsbase med spesielt fokus på forebyggende arbeid
  • Giftinformasjonen
  • Rusfagbiblioteket
  • SERAF Senter for rus og avhengighetsforskning
  • KRIPOS

Skrevet av:
Folkehelseinstituttet
Kilder:
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert:
10.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

LSD, er det farlig?
Hei   Når du spør om LSD kan være farlig, så er svaret definitivt ja. Stoffet LSD i seg selv kan først og fremst gi psykiske skader. Men hallu...
Er fersk fleinsopp lovlig?
Hei At fleinsoppen ikke er tørket har ikke noe å si for politiet om man skulle bli tatt med det. Om politiet skulle komme på døren din og finne f...
Hva er prisen på LSD. Vise på pisseprøve? Pris på 2 ''biter''?
Hei Prisen på LSD varierer ganske mye. Det som bestemmer prisen er hvor mye man kjøper (jo mer man kjøper, desto lavere pris per stykk), og ikke m...
Hvor kan vi finne fleinsopp?
Hei Vi gir dessverre ikke brukerveiledning på hvor og hvordan dere kan finne fleinsopp. Men det er bra at dere er opptatt av forholdsregler; det er ...
Bruk av LSD straff, politiattest, lærling, våpenkort
Hei Jeg må først berømme deg for din omtanke for vennen din som rømte. Det at du kontaktet hjelp var uselvisk og viktig.  Du lurer på om du vi...
Urin- og blodprøver på alkohol, LSD og GHB. 
Hei CDT er ment å fange opp høyt forbruk av alkohol over tid, og er ikke egnet til å fange opp enkeltinntak. For dette brukes andre analyser, blan...
Hvilke rusmidler er mest skadelig?
Hei gutt 13 år Rusmidlene du nevner er begge svært avhengighetsskapende og det er ikke å anbefale å ta noen av dem. Både LSD og MDMA er svært s...
Hva er LSD?
Hei LSD er et halvsyntetisk hallusinogent stoff, det vil si det er fremstilt syntetisk med utgangspunkt i den naturlige ingrediensen ergotamin som fi...
Hvor kan jeg få tak i LSD? Og er det noen fysiske bivirkninger av LSD bruk?
Hei! Ung.no er ikke en tjeneste hvor du kan finne leverandører av stoff. LSD er farlig, likt med andre narkotiske stoffer. Du kan lese mer om bivi...
Hvor mange arter psilocybinsopp finnes det?
Hei Det finnes mange ulike arter i Psilocybe-slekten, dvs. sopper som inneholder psilocybin. Denne listen fra Wikipedia gir en god oversikt. Den en...
Hva er best av ketamin, 2cb, sopp, LSD og MDMA?
Hei Hva som er "best" handler om smak og behag, og hva du ønsker å oppnå med rusen. Noen av disse stoffene kan beskrives som forholdsvis intense, ...
Lovlig å importere sporer til Psilocybe-sopp?
Hei Det er riktig som du sier, at Narkotikalisten kun nevner noen få spesifikke arter Psilocybe-sopp. Men, som du også sier, så står både Psiloc...
Psykedelisk sopp
Hei Disse soppene er forbudte å dyrke og bruke i Sverige og Danmark. I noen land i Europa straffer en ikke bruk av slike sopper, men de er ikke lovl...
Lamictal og LSD
Hei    Dette er veldig vanskelig å gi et konkret svar på. LSD er et svært kraftig hallusinogen. Hvordan du vil reagere, er vanskelig å si på ...
Jeg lurer på om 1P-LSD er lovlig i Norge?
Hei Nei - selv om 1P-LSD riktignok ikke står oppført spesifikt på Narkotikalisten, faller det inn under kategorien Lysergidum. Dette betyr at bruk...
Farlig å ta LSD og røyke hasj?
Hei LSD og cannabis (hasj) er to veldig ulike stoffer, derfor skal vi si litt om dem hver for seg. Men felles for begge stoffene er at de kanskje ikk...
Psykose?
Hei jente på 17, Helsesøster har i utgangspunktet taushetsplikt,- men dersom det foreligger alvorlig omsorgssvikt eller fare for din helse, har hun...
Hva er farlig med lsd unntatt at du kan få en ubehagelig rus?
Hei Det er bra at du stiller spørsmål om rusmidler du er nysgjerrig på, slik at du kan ta en godt informert avgjørelse. LSD kan gi en rekke biv...
Jeg har tenkt å prøve narkotikaen LSD. Er det farlig?
Hei Det kommer nok litt an på hva du mener med "farlig". Ingen dør av å ta LSD, for å si det sånn. Men enkelte risikerer en ganske psykisk ubeha...
Kan man bli straffet for å selge fleinsopp i Norge?
Hei Fleinsopp er klassifisert som narkotika i Norge (se Psilocinum, Psilocybe cubensis, Psilocybe semilanceata og Psilocybinum). Det er forbudt å b...
Se alle