Det er mange steder du kan besøke for å prate med noen om det og mange steder du kan få profesjonell hjelp. Nedenfor finner du en liste over steder du kan få hjelp, og hva slags hjelp du kan få.

 

Akutt hjelp: ring nødnummer 113

Hvis noen du kjenner f.eks. har drukket seg bevisstløse, ta dem med til nærmeste sykehus eller ring ambulansen 113.

 

Rustelefonen

Informasjonstjeneste på chat og telefon. Her kan du spørre om alt som har med rus og rusmidler å gjøre. Ingen spørsmål er for dumme!

Det er helt anonymt; hverken ip-adresse eller telefonnummer vises. Nummeret er 08588 eller 915 08 588 (fra mobil lønner det seg å bruke 915 08 588). Åpent alle hverdag 11:00-18:00.

Rustelefonen er et tilbud for alle som ønsker informasjon om rus og hjelpetiltak. De som jobber på Rustelefonen har lang erfaring fra kommunikasjon med brukere og deres pårørende, og stor kunnskap innen rusfeltet. Rustelefonen har også en anonym spørretjeneste på sin hjemmeside (www.rustelefonen.no), hvor du kan stille spørsmål om rus hele døgnet. Svarene blir deretter lagt ut hjemmesiden. Les mer om bekymring for noen som har et rusproblem.

FAKTA

Mer hjelp på ung.no Du kan stille spørsmål på ung.nos spørretjeneste om alt som har med rus å gjøre, også om du sliter med at de hjemme ruser seg. Still spørsmål: ung.no/oss

 

 

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

De fleste barn har det godt, med god familie og et hjem. Men noen barn opplever omsorgssvikt, overgrep og vold. Kjenner du noen som lever under slike forhold? Eller lever du selv under slike forhold? Ring Alarmtelefonen, de vil hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil! Erfarne vakter tar telefonen hver dag mellom 15.00 og 08.00.

 

Dopingkontakten

Har du eller noen du kjenner behov for å snakke med noen om doping? Ring dopingkontakten. Tjenesten er gratis og anonym og benytter grønt nummer 800 50 200. (åpent hverdager mellom 09.00 og 15.00). Du er anonym når du ringer til Dopingtelefonen på 800 50 200. De har også et nettsted: www.antidoping.no. Her finner du blant annet spørsmål og svar, generell informasjon om dop og nyheter.

 

Barsnakk.no

Hos BARsnakk-chat får du chatte med voksne som har vokst opp rusproblemer i familien. Det er helt anonymt. Åpent mandag og tirsdag 17-20.

 

Blå Kors Kompasset

Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning. Vi har avdelinger i Bergen, Sandnes, Oslo, Trondheim og Tromsø og i løpet av 2017, i Lillehammer.

Kompasset definerer ikke rusproblemer med utgangspunkt i hyppighet eller mengde rusbruk, men i konsekvensene barna selv har opplevd. Kompasset fokuserer på alkohol. Alkoholproblemer er det mest utbredte rusmisbruket i det norske samfunnet, nesten ti ganger så stort som annet misbruk. Kompasset tar imot unge uavhengig av hvilke rusmidler foreldrene bruker.

 

Rustiltak

De regionale helseforetakene inndeler tjenestetilbud til rusmiddelbrukere i fire nivå:

  • Avrusning

  • Poliklinisk behandling

  • Korttids døgnbehandling (under seks måneder)

  • Langtids døgnbehandling (over seks måneder)

Les mer på helsenorge.no

Der finner du også en landsdekkende oversikt over tiltak for rusmiddelmisbrukere.

Mer hjelp på ung.no

Du kan også stille spørsmål på ung.nos spørretjeneste (ung.no/oss) og se en mer omfattende oversikt over gode hjelpetilbud.