Stimulerende hallusinogen

PMMA og PMA er et stimulerende hallusinogener som kom til Norge i 2010 og er registrert som ulovlig narkotiske stoffer. Det er straffbart å lage, selge, oppbevare og å bruke disse.

De fulle kjemiske navnene er PMMA (para-metoksymetamfetamin) og PMA (para-metoksyamfetamin).


Du vet ikke hva du kjøper

Det er vanlig at man tror man kjøper et annet rusmiddel, eller at PMMA/PMA er blandet inn med andre stoffer. Rusen fra PMMA/PMA kommer langsomt sammenlignet med rus fra amfetamin og ecstacy. Du risikerer derfor å ta større, og farligere, doser fordi du tror du ikke har tatt tilstrekkelig til å bli ruset.

Mens dødsfall knyttet til amfetamin eller ecstasy er relativt sjeldne, har det vært flere dødsfall fra bruk av PMMA og PMA.Rusen

  • Hallusinasjoner

  • Eufori/lykkefølelse

  • Hjertebank

  • Uro

  • Unormale øye- og munnbevegelser

  • VarmefølelseOverdose og dødsfall

Dødsfallene kan skje plutselig og uventet som følge av hjerterytmeforstyrrelser eller hjerneslag. Andre viser symptomer en stund før eller mens kroppens indre organer svikter. Alvorlige tegn er høy feber, forvirring, koma, og kramper.

Ring alltid 113 hvis noen av de du er sammen med viser tegn på alvorlig nedsatt fysisk eller psykisk tilstand. Vent på ambulansen og fortell dem hvilket stoff som er tatt. Helsepersonell har taushetsplikt og trenger å få denne informasjonen for å gi riktig behandling.