Er det farlig å røyke hasj?

Les om rusen og hvilke konsekvenser cannabisbruk kan ha på kort og lang sikt.

En hånd som rekker en joint til en annen hånd.
SÅRBAR: En ung hjerne som ikke er ferdig utviklet er mer sårbar for skadelige virkninger av hasj. Foto: Unsplash.

Rusen

Rusen varierer mye fra person til person, og avhenger både av mengde THC (stoffet som gir rusfølelse), personligheten til den som røyker, omgivelsene og forventninger til rusen.

Ved røyking kan rusvirkningen komme etter få minutter og vare i 1 – 2 timer. Kroppslige kjennetegn er:

 • Økt puls, røde øyne og tørr munn
 • Plutselig sultfølelse (godte-kick)
 • Noen opplever at de blir avslappa og lettere i kroppen
 • Noen opplever at de blir glade, ler mer og blir mer pratsomme
 • Noen opplever endrede sanseinntrykk av lukt, farge og lyd
 • Noen kjenner mest ubehag med kvalme og svimmelhet
 • Noen kan også oppleve angst og uro, og i verste fall akutt panikkangst
 • Noen få kan oppleve psykosesymptomer, som hallusinasjoner og vrangforestillinger (å se eller høre ting som ikke er der)

Vanligvis går disse virkningene ut av kroppen samtidig som rusen forlater kroppen, men for noen kan det vare lenger.

Hvis du eller en venn røyker og opplever akutt panikkangst, eller psykoser, kan dere ringe legevakten på 116 117, eller ambulanse 113 ved behov for akutt hjelp.

Kan det gi psykiske problemer?

De fleste som røyker hasj/marihuana får ikke psykiske problemer. Men hvis man er sårbar og røyker mye i ung alder kan det gi psykiske problemer, som angst og depresjon. I verste fall kan det gi psykosesymptomer som hallusinasjoner eller vrangforestillinger (at man ser eller hører ting som ikke er der).

Vanligvis går dette over når rusen forlater kroppen, men for andre kan det ta lenger tid. Det er viktig å huske at alt dette varierer fra person til person, men det å røyke mye før hjernen er ferdig utviklet (før du er rundt 25 år gammel) øker risikoen for at ting kan gå galt.

Kan det skade hjernen?

For mange vil det ikke gi noen skadelige effekter på hjernen, men for andre kan det være skadelig. Det kommer an på hvem du er og hvor mye du bruker. En hjerne som er i utvikling (før man er rundt 25 år gammel) er mer sårbar for at ting kan gå galt. Evnen til å lære ting, resonere, huske ting, sette sammen komplekse ting osv. kan bli negativt påvirket når man er ung og røyker cannabis.

Hvis du bruker mye cannabis over tid kan du påvirke hjernens evne til å fungere. Jo mer, jo oftere og jo yngre du er når du starter med cannabis, jo farligere er det for hjernen.

Påvirker det jobb og skole?

Å røyke en sjelden gang trenger ikke å være noe farlig, men å røyke jevnlig gjør ofte at man husker dårligere, er mer unøyaktig, at man forstår skriftlig informasjon dårligere og at korttidsminnet er svekket.

Hvis man blir avhengig prioriterer man ofte rusen fremfor andre mål, som å fullføre skole eller prestere bra på jobb.

Derfor kan du få dårligere karakterer, ha vanskeligere for å fullføre skole eller prestere dårligere på jobben hvis du røyker mye.

Langtidseffekter

Langtidseffektene (det å røyke mye) kan ha alvorlige konsekvenser, og forandringene skjer ofte gradvis over lengre tid.

Svekket lungefunksjon: Langtidsbruk kan svekke lungefunksjonen, gi astmaplager og andre alvorlige lungesykdommer som kols og økt risiko for lungekreft.

Dårligere immunforsvar: Hasjrøyking gjør at du oftere får infeksjoner i luftveiene (forkjølelse, bronkitt, lungebetennelse).

Skadelig for hjernen: hvis du røyker mye før hjernen din er ferdig utviklet (før du er rundt 25 år gammel) kan det være skadelig. Evnen til å lære ting, resonere, huske ting, sette sammen komplekse ting osv. kan bli negativt påvirket når man er ung og røyker cannabis.

Flat i følelseslivet: Regelmessig bruk av hasj kan føre til at du blir likeglad og flat i følelseslivet. Du får lavere dopaminnivå i hjernen og konsekvensen er at du føler mindre glede og mister motivasjonen til å gjøre det som tidligere var viktig for deg.

Sosialt: Hvis rusen prioriteres fremfor å være med venner, eller foran det å for eksempel prøve å få seg kjæreste kan det bli ensomt, og føre til psykiske plager. Hvis du har det sånn, bør du få behandling for å bli kvitt avhengigheten.

Kan du ta overdose?

Risikoen for akutt dødsfall ved cannabisrøyking er liten, med enkelte dødsfall har skjedd som følge av virkningene på hjertet og blodårene.

Personer med hjerteproblemer bør være forsiktige, da cannabis ofte øker pulsen grunnet midlertidig senket blodtrykk.

Dersom en større mengde av stoffet svelges, for eksempel for å skjule besittelse av stoffet, kan dette være farlig.

Ved høyt inntak av cannabis kan rusen bli overveldende og gi panikkangst. Paranoide tanker, følelsen av at hjertet slår ekstremt fort, sansebedrag eller svimmelhet er vanlige tegn på at du har fått i deg for mye. Du kan også bli veldig kvalm.

Personer som i utgangspunktet har økt risiko for å få psykoser kan få det av å røyke cannabis.

Ulykkesrisiko

Selv ved små doser vil oppmerksomheten og avstandsbedømmelsen svekkes. På grunn av dette og andre rusvirkninger er du trafikkfarlig i ruspåvirket tilstand. Ulykker av ulik art, som drukning og annen brå død, kan ha sammenheng med ukritiske handlinger og nedsatt funksjonsevne under rusen.

Å blande ulike rusmidler

Blander du cannabis med for eksempel alkohol, blir rusen både kraftigere og mer uforutsigbar. Det øker sjansen for hodepine kvalme, balckout, angst og ubehag. Å kombinere ulike rusmidler kan rett og slett være farlig, fordi du ikke vet hvordan kroppen din vil reagere på kombinasjonen.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbeid med RUStelefonen

Sist oppdatert: 04.10.2020

Offentlig og kvalitetssikret
En hånd som rekker en joint til en annen hånd.
SÅRBAR: En ung hjerne som ikke er ferdig utviklet er mer sårbar for skadelige virkninger av hasj. Foto: Unsplash.

Fakta

Cannabisbruk kan føre til:

 • Psykiske forstyrrelser
 • Forstyrre kroppens utvikling
 • Sykdommer i luftveiene
 • Nedsatt korttidshukommelse
 • Konsentrasjonsproblemer
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Spørsmål eller bekymringer om rus?

Er du nysgjerrig på ulike rusmidler? Vil du bli rusfri? Eller har noen i familien din et rusproblem? Da er det hjelp å få.

Jente som ser ned på et speil med piller på.

Vil du slutte med hasj eller marihuana?

Det kan være vanskelig å slutte med hasj, men hvis du forbereder deg godt har du gode sjanser for å få det til. Her får du råd om hvordan.

Hender ruller en joint

Hvorfor blir du avhengig?

Bruk av rusmidler og tobakk, kan føre til avhengighet. Men hvorfor blir vi avhengige, og hvordan oppleves det?

Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

HPV-virus og HPV-vaksine

HPV-virus er den desidert vanligste kjønnssykdommen i verden, antagelig fordi kondom ikke gir fullstendig beskyttelse. Det finnes en effektiv vaksine alle unge i dag får tilbud om. I denne artikkelen kan du finne svar på dine spørsmål om HPV.

Vaksine i armen (icolourbox.com)