Rusen

Virkningene varierer sterkt og avhenger både av mengde stoff/THC-innhold og av personlighetstypen til brukeren, samt omgivelsene og forventninger til rusen.

Ved røyking kan rusvirkningen komme etter få minutter og vare i 1–2 timer. Kroppslige kjennetegnene er

 • Økt pulsfrekvens

 • Røde øyne

 • Tørr munn

 • Plutselig sultfølelse (godte-kick)

 • Noen opplever gledesfølelse (latter-kick) og pratsomhet

 • Endrede sanseinntrykk av lukt, farge og lyd

 • Noen kjenner mest ubehag med kvalme og svimmelhet

 

Farer

Selv ved små doser vil oppmerksomheten og avstandsbedømmelsen svekkes. På grunn av dette og andre rusvirkninger er du trafikkfarlig i ruspåvirket tilstand. Ulykker av ulik art, som drukning og annen brå død, kan ha sammenheng med ukritiske handlinger og nedsatt funksjonsevne under rusen.

Større doser kan gå utover skole og arbeid fordi du får dårligere evne til å huske, være nøyaktig og forstå skriftlig informasjon. Korttidsminnet kan være nedsatt i et par dager etter rusen.

 

 

Store doser cannabis kan i verste fall gi akutt panikkangst. Noen personer som er sårbare for det kan også få utløst psykoser. Ring legevakt 116 117 eller ambulanse 113 ved behov for hjelp.

Brukt sammen med andre narkotiske stoffer og alkohol kan virkningen forsterkes og gi uforutsigbare reaksjoner.

Å røyke flere ganger eller fast

Langtidseffektene for cannabis er gjerne alvorlige og omfattende både fysisk og psykisk. Forandringene skjer gradvis over lengre tid. Effektene varierer fra person til person.

Fysisk kan langtidsbruk svekke lungefunksjonen, gi astmaplager og andre alvorlige lungesykdommer som kols og økt risiko for lungekreft. Hasjrøyking gir generelt dårligere immunforsvar sånn at du oftere får infeksjoner i luftveiene (forkjølelse, bronkitt, lungebetennelse).

Psykisk kan regelmessig bruk av hasj føre til at du blir likeglad og flat i følelseslivet. Du får lavere dopaminnivå i hjernen og konsekvensen er at du føler mindre glede og mister motivasjonen til å gjøre det som tidligere var viktig for deg.

Sosialt Avhengighet gjør at rusen her og nå prioriteres fremfor å nå andre mål, som for eksempel å fullføre skolen eller å få seg kjæreste. Hvis du har det sånn, bør du få behandling for å bli kvitt avhengigheten.

Større doser kan gå utover skole og arbeid fordi du får dårligere evne til å huske, være nøyaktig og forstå skriftlig informasjon. Korttidsminnet kan være nedsatt i et par dager etter rusen.

 

FAKTA

Cannabisbruk kan føre til:

 • Psykiske forstyrrelser
 • Forstyrre kroppens utvikling
 • Sykdommer i luftveiene
 • Nedsatt korttidshukommelse
 • Konsentrasjonsproblemer

Kan du ta overdose?

Risikoen for akutt dødsfall ved cannabisrøyking er liten, med enkelte dødsfall har skjedd som følge av virkningene på hjertet og blodårene. Personer med hjerteproblemer bør være forsiktige, da cannabis ofte øker pulsen grunnet midlertidig senket blodtrykk.

Dersom en større mengde av stoffet svelges, for eksempel for å skjule besittelse av stoffet, kan dette være farlig.

Ved høyt inntak av cannabis kan rusen bli overveldende og gi panikkangst. Paranoide tanker, følelsen av at hjertet slår ekstremt fort, sansebedrag eller svimmelhet er vanlige tegn på at du har fått i deg for mye. Du kan også bli veldig kvalm.

Personer som i utgangspunktet har økt risiko for å få psykoser kan få det av å røyke cannabis.

Ulykkesrisiko

Selv ved små doser vil oppmerksomheten og avstandsbedømmelsen svekkes. På grunn av dette og andre rusvirkninger er du trafikkfarlig i ruspåvirket tilstand. Ulykker av ulik art, som drukning og annen brå død, kan ha sammenheng med ukritiske handlinger og nedsatt funksjonsevne under rusen.

Å blande ulike rusmidler

Brukt sammen med andre narkotiske stoffer og alkohol kan virkningen forsterkes og gi uforutsigbare reaksjoner.