Passiv røyking er å puste inn luft med tobakksrøyk. Ved passiv røyking utsettes man for de samme stoffene som om man hadde røyket selv. Det betyr at det er helseskadelig å være i samme rom som en som røyker.

Selv om det røykes ut av et vindu eller under en kjøkkenvifte, vil det sive inn tobakksrøyk. Det meste av røyken er usynlig og den inneholder stoffer som kan være helseskadelige og avhengighetsskapende. Det gjelder både den røyken som blir pustet ut, og den som kommer fra gloen på sigaretten.

 

Slik påvirkes kroppen

Det er vanlig å få irriterte øyne, hoste, sår hals og tung pust når noen røyker i nærheten. Alle som puster inn tobakksrøyk har økt risiko for å utvikle hjertesykdom og kreft. Verdens Helseorganisasjon anslår at mer enn 1 million mennesker dør av passiv røyking hvert år. Risikoen for alvorlig sykdom øker jo oftere og lengre man blir utsatt for passiv røyking.

Barn av foreldre som røyker får oftere ørebetennelser og luftveisinfeksjoner (bronkitt, forkjølelse, lungebetennelse). De har også høyere risiko for å få astma, og de er oftere på sykehus enn andre barn.

Tobakksrøyk inneholder mer enn 50 kreftfremkallende stoffer. Forskningstudier viser at de som utsettes for passiv røyking har 20-30 prosent høyere risiko for lungekreft.

Passiv røyking øker risikoen for å få hjerte- og karsykdommer med 25–30 prosent. Slike sykdommer er for eksempel hjerneslag og hjerteinfarkt. Personer som har en hjertelidelser fra før kan få hjertekrampe (angina) av tobakksrøyk.

Barn, unge og fostre er spesielt sårbare for giftstoffene i røyk. Det er fordi kroppene deres er små og fortsatt vokser og utvikler seg. Hvis en gravid kvinne røyker selv eller utsettes for passiv røyking, øker risikoen for at fosteret dør i magen eller at barnet dør i krybbedød.

 

FAKTA

Fakta om tobakksrøyk:

  • All røyk inneholder giftige stoffer
  • Det er ulovlig å røyke med barn tilstede (under 18 år)
  • Passiv røyking øker risiko for forkjølelse, ørebetennelse, kreft og hjertesykdom
  • Det siver inn røyk selv om røykeren står i vinduet eller under vifta
  • (Nesten all røyk er usynlig)

Barn har rett til røykfrihet

Det er ulovlig å røyke sigaretter når barn er tilstede. Det samme gjelder for damping av e-sigaretter.

De som bryter loven får ikke straff fordi loven er "normativ". Det betyr at den skal påvirke folk til å ta gode valg og tenke seg om. Før loven kom i 2013 var det noen som trodde det ikke var så farlig at barn ble utsatt for røyk.

I Norge bor det fortsatt mange tusen barn i hjem hvor foreldrene røyker inne i huset eller i bilen. Hvis du bor sammen med voksne som utsetter deg for passiv røyking, kan du si ifra til en lærer eller helsesykepleier slik at de kan snakke med dem. Du kan også be om hjelp fra barnevernet. Her kan du lese om hvordan du tar kontakt med barnevernet. Dette står det i Tobakkskadeloven (røykeloven) §28:

«Barn har rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt.»

Hva er tredjehåndsrøyking?

Tredjehåndsrøyking er når tobakksrøyken fester seg på overflater innendørs. Ved tredjehåndsrøyking utløses flere av de samme stoffene man utsettes for ved aktiv og passiv røyking, men det er likevel vanskelig å vurdere helserisikoen ved tredjehåndsrøyking. Derfor anses også helserisikoen som svært liten.

Les mer om passiv røyking her på Helsenorge.no.