Alle ungdommer snuser nå for tida

9 av 10 snuser ikke en eneste gang i løpet av ungdomsskolen. Det store flertallet av elever på videregående har heller aldri prøvd å snuse.. Det er altså ikke så vanlig at ungdommer snuser som man kan få inntrykk av i media.

Hvis du vil vite hvor mange som snuser på ungdomsskolen og videregående i ditt fylke kan du sjekke på ungdata.no.

Staten tjener penger på at folk røyker og snuser

Staten tjener rundt 21 milliarder på avgifter fra tobakk og alkohol til sammen.

I 2010 ble det gjort en analyse som viste at røyking koster samfunnet mellom 8 og 80 milliarder kr per år (det er veldig stort slingringsmonn fordi dette er så komplisert å beregne). Staten taper sannsynligvis penger på at folk røyker og snuser.

Røyk og snus hjelper mot angst og depresjon

Forskning viser at personer med angst og depresjon får færre symptomer når de har sluttet å røyke.

Mange bruker tobakk til å håndtere psykiske plager og lidelser. Det kan føles godt der og da, men det skaper nye bekymringer og avhengighet som forsterker plagene. Nikotin forstyrrer kroppens naturlige belønningssystem.

Personer med psykiske lidelser har kortere forventet levealder enn andre. En av hovedårsakene er at mange røyker.

Når man slutter med tobakk kan man få tegn på angst, depresjon og nervøsitet som abstinensplager. Dette går vanligvis over i løpet av noen uker. Det er alltid lurt å be fastlege eller annet helsepersonell om å følge deg opp når du slutter.

Mange røykere lever til de blir 100

I Norge dør røykere i gjennomsnitt 11 år før andre. Ja, det finner noen få mennesker i verden som har røykt og likevel levd lenge. Hver gang det skjer er det en sensasjon i nyhetene. Det er altså ekstremt uvanlig.

Røyk og snus er slankende

Det er ikke forsket nok på snus, men forskningen så langt assosierer snus med økt risiko for vektøkning, overvekt, fedme og forstyrrelser i fettstoffskiftet. Personer som røyker er oftere overvektige enn andre.

Det er ingen forskning som tyder på at man går ned i vekt av å begynne med tobakk. Det vi vet er at man risikerer å gå opp i vekt når man slutter. Man tror at folk går opp i vekt både på grunn av endringer i forbrenningen, men også fordi de er vant til å ha noe i munnen veldig ofte, og fordi de får bedre smaks- og luktesans når de slutter med røyk og snus.

Nikotin påvirker kroppens forbrenning fordi kroppen stresser når man får i seg nikotin. Nikotin påvirker hormoner og forbrenningen. Røyking kan øke forbrenningen med 10 prosent, men det er uvisst om det samme gjelder snus.

Man må ha god økonomi for å røyke og snuse

 • En gjennomsnittsrøyker bruker 20 000kr i året på røyk.
 • En gjennomsnittssnuser bruker 12 000 kroner i året på snus.
 • 80 prosent av verdens røykere bor i mellom- og lavinntektsland. I Norge er det flere som røyker blant dem som har lav inntekt enn dem som har høy inntekt. Mange må bruke en stor del av inntekten sin på røyk.

  Lovene om tobakk er for strenge

  "Folk må få velge selv om de vil røyke eller snuse!", er det mange som sier. Men er de som begynner klar over risikoen? Og er det et fritt valg å fortsette når du har blitt avhengig?

  Den norske Tobakkskadeloven er en av de strengeste i verden. Hensikten er å beskytte befolkningen mot helseskader fra tobakk, særlig barn og unge. Ungdom blir raskt avhengige av tobakk, og er man avhengig kan det argumenteres at man ikke lenger velger fritt.

  Å få strengere tobakksregulering i alle land i verden er et av delmålene i FNs bærekraftmål for å utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene i verden.

  Man kan røyke eller snuse "litt" uten å bli avhengig

  Alle produkter som lages av tobakk inneholder nikotin som er avhengighetsskapende.

  Det er noen få prosent av befolkningen som ikke utvikler tegn på fysisk avhengighet, men nesten alle som røyker og snuser blir avhengige. Det er mulig å ikke bruke tobakk hver dag, men å være avhengig av å for eksempel snuse på hytta eller røyke på fest.

  Det finnes noen snuslignende produkter og urteblandinger som kan røykes som ikke har nikotin i seg, men de er ikke laget av tobakk.

  Snus er like helseskadelig som røyk

  Røyk er mye farligere enn snus. Røyk er det mest helseskadelige produktet som selges lovlig. Selv om det finnes noe som er verre, er snus fortsatt usunt. Les mer om snus her.

  Oljefondet tjener penger på tobakksindustri

  Kjøp av tobakksaksjer er mot oljefondets lovfestede etiske retningslinjer. Statens pensjonsfond utland skal ikke være investert i selskaper som deltar i produksjon av tobakk.

  Tobakk er et miljøvennlig planteprodukt

  Sigaretter og snus er ikke rene planteprodukter, de er tilsatt mange stoffer for å gjøre dem mer attraktive å bruke.

  Verdens helseorganisasjon forteller at tobakksdyrking bruker opp god matjord og krever store mengder sprøytemidler som bidrar til å forurense vann og jord. I tillegg er forsøpling fra snusposer og sigarettsneiper et problem.

  Det selges noen typer snus og røyk laget av økologisk dyrket tobakk, disse er ikke mindre helseskadelige.

  Det er ikke så mange som dør av røyking

  8 millioner mennesker dør av røyking og passiv røyking hvert år. Selv om mange har sluttet og det finnes god behandling for sykdommer, dør det likevel rundt 6200 nordmenn hvert år egen røyking, i tillegg dør rundt 120 av passiv røyking.

  Røyk er det eneste lovlige produktet som, når det brukes riktig, dreper rundt halvparten av brukerne. Hvis noen hadde funnet opp snus og røyk nå, så hadde det nok ikke blitt tillatt.

  Hvis det hadde vært så farlig, ville det vært forbudt

  Legeforeningen ønsker en flytende aldersgrense sånn at det blir forbudt å selge røyk til alle som er født f.eks. etter 2005.

  Det er over én million nordmenn som røyker og/eller snuser hver dag eller av og til. Det er ingen politiske partier som går inn for å totalforby tobakk, men Norge har en visjon om en fremtid hvor ingen bruker tobakk. For å få til det må ingen av dem som er barn i dag noen gang begynne å snuse eller røyke.

  Gravide kan godt snuse

  Bruk av snus når man er gravid medfører risiko for fosteret som på flere måter er lik risikoen ved røyking.

  Snusing i svangerskapet er forbundet med lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, økt risiko for dødfødsel, svangerskapsforgiftning, leppe-gane-spalte hos barnet og pustestans i nyfødtperioden.

  Å røyke ut av vinduet, skader ingen

  Mer enn 80 prosent av tobakksrøyken er usynlig. Derfor er det spesielt viktig at de som røyker er påpasselige når de røyker i nærheten av andre.

  Passiv røyking gir økt risiko for at barn får ørebetennelse, lungeinfeksjoner og nedsatt lungefunksjon, eller dør i krybbedød. Den står i tobakksskadeloven at barn har rett til et miljø fritt for røyk eller damp fra e-sigaretter.

  Voksne kan utvikle kreft og hjerte-karsykdommer fra passiv røyking.

  På verdensbasis dør over 1 million mennesker av sykdommer fra passiv røyking hvert år.

  Det er enkelt å slutte hvis man er motivert

  7 av 10 røykere har lyst til å slutte å røyke, men ikke alle gjør det likevel. De fleste som har slutta, har prøvd flere ganger før de lykkes. Det kan tyde på at det er ganske vanskelig å slutte.

  Man antar at det er omtrent like vanskelig å slutte å snuse som å slutte å røyke, men det er ikke gjort så mye forskning på snusslutt.

  Det finnes legemidler som øker sjansen for å klare å slutte å røyke (reseptbelagte piller og nikotinlegemidler som kan kjøpes fritt på apotek). Det ser ut til at de kan hjelpe snusere å slutte også.

  Vannpiperøyking er ufarlig damp

  Mange tror at vannet i vannpipa renser røyken for giftstoffer. Det er feil.

  Å røyke vannpipe er like helseskadelig som å røyke sigaretter. At tobakken smaker frukt får den til å virke ufarlig, men det er fremdeles tobakk med kreftfremkallende stoffer og avhengighetsskapende nikotin.

  At røyken går gjennom vann bidrar til å kjøle den ned slik at man klarer å inhalere mer røyk. Det er også vanlig å røyke vannpipe over lang tid. Når man røyker vannpipe kan man derfor få i seg langt mer røyk enn det som er vanlig når man røyker en sigarett.