Hvis du som førstemann til et ulykkessted klarer å huske de tre viktige stikkordene: SIKRE - VARSLE - HJELPE, er mye gjort.

 

Se film om førstehjelp (ndla)

 

Sikre: En trafikkulykke kan bli større ved at andre biler kjører inn i bilene som var involvert i utgangspunktet. Ved å sette ut varseltrekant, og plassere din egen bil med varselblink i god avstand, bidrar du til å hindre ytterligere skade.

Varsle: Varsle medisinsk nødtelefon 113

Hjelpe: Ufri luftvei er den farligste konsekvensen av bevisstløshet. Dersom noen sitter eller ligger bevisstløse med snorkende eller manglende pustelyder, er det et tegn på at luftveiene ikke er tilstrekkelig åpne. Ved å løfte hodet til nøytral posisjon kan du gjøre det mulig for den skadde å puste godt nok igjen. 
Mennesker med skader er svært utsatt for nedkjøling, selv om sommeren. Ved å legge varme tepper eller klær over (og om mulig under) den skadde, hindrer du nedkjøling.

Les mer om førstehjelp på Norsk Luftambulanses hjemmesider!

Her får du gode tips til førstehjelp i andre situasjoner som kan oppstå, for eksempel ved allergisk sjokk eller ved rus og forgiftning.


Kilde: Norsk luftambulanse