Nyttig å vite om russetiden

Kan du være russ når du vil? Når starter russetiden? Kan du bestemme selv hvilken farge du vil ha på russeklærne? Og når bør du starte planleggingen av russetiden? Få svarene her!

Sist oppdatert: 28.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Russebil (colourbox.com)

Russetiden starter tradisjonelt med en vrengefest i slutten av april, og varer frem til 17.mai. Akkurat når i april russetiden starter, varierer fra år til år, fordi kalenderåret er forskjellig hvert år, og det kan også variere fra skole til skole.

Det har etter hvert blitt veldig vanlig å starte russetiden langt tidligere enn i april, med russekroer og diverse fester og kåringer flere måneder i forveien. Det kommer som regel informasjon om dette god tid i forveien, og ofte har skolene egne sider på Facebook eller lignende som informerer om ulike arrangementer.

Når er man russ, og hvordan blir jeg det?

Russ er noe du kan velge å være når du er ferdig med videregående skole - uavhengig av om det er før du går ut i læra i andre klasse, eller når du er ferdig med tre år i tredjeklasse.

Russetiden er noe du helt selv bestemmer om du skal være med på, og det er ikke noe som skjer i skolens regi. Du står også fritt til å bestille russeklær og annet russeutstyr når du vil.

Det er likevel tatt noen grep for å unngå at de som ikke er avgangselever skal være såkalte "snylteruss".

Det aller viktigste er nok at du er avhengig av å ha en form for russe-ID for å delta på de store russearrangementene. Disse utstedes kun én gang i livet, så det er viktig å tenke nøye igjennom hvilket år du vil være russ. Det spiller ingen rolle om du er lærling og går andre året eller om du går alle tre årene på videregående skole når du søker om russe-ID.

Kan man være russ to ganger?

Russetiden er tradisjonelt en feiring av endt skolegang, og skal derfor i utgangspunktet kun feires én gang. Som sagt kan russe-ID kun bestilles én gang i livet, noe som gjør det vanskelig å være med på russearrangementer flere ganger.

Men det er fullt mulig å bli med russen ut en dag eller to, hvis du syns det er gøy, du kommer bare ikke inn på de store russearrangementene uten gyldig russe-ID.

Hvilken farge får jeg på russeklærne?

De forskjellige fargene på dressene representerer tradisjonelt forskjellig valg av fag, yrkeslinje og skole.

  • Blåruss er elever som tar studiespesialisering med økonomi, eller salg og service (hvis man gjør dette kan man velge selv om man vil være rød –eller blåruss).
  • Rødruss er elever som tar allmennfag (idrett, media og kommunikasjon, realfag, formgivning (i tre år) eller musikk, dans og drama.
  • Svartruss er blant annet elever som utdanner seg innen yrkesfag, men dette varierer fra skole til skole.
  • Grønnruss er elever som går skole innenfor landbruk og naturbruk.

Du kan velge den fargen du vil

Det er likevel sånn at du står helt fritt til å bestille akkurat den fargen du ønsker på russeklærne selv, og det har blitt mer og mer vanlig å se bort ifra tradisjonene, og velge selv hva slags farge man vil ha.

Russetiden er ikke noe som skjer i regi av skolen, og ingen kan pålegge deg å følge tradisjonene som finnes. Du kan velge å gjøre det samme som de i klassen din eller på skolen din, eller du kan gjøre det som er viktigst for deg.

Når det gjelder eventuell skrift og merker (patches, klistremerker) på russeklærne, er det helt opp til deg selv hva du ønsker å "pynte" klærne med. Noen ønsker å ha mange merker, mens andre kun ønsker navn og skole. Dette er helt valgfritt, og du kan også velge å ha en helt "blank" dress eller bukse.

Hva koster russetiden?

Det kommer helt an på hva du velger å legge i russetiden. Det er store forskjeller avhengig av hvor mye klær man bestiller, om du kjøper en billig eller dyr bil/buss, om du skal være med på alle arrangementene, om du skal ha lys- og lydanlegg og lignende.

Noen ting er relativt billig, nettopp for at de fleste skal kunne ha råd til å være med på feiringen. Russebukse og russekort er eksempler på ting som ikke nødvendigvis koster så altfor mye. Det er også fullt mulig å være "trikkeruss" eller "sykkelruss", hvis du synes bil eller buss er for dyrt, eller du rett og slett ikke har lyst til å være med på bil eller buss.

Når og hvordan bør du planlegge?

Det viktigste du kan planlegge før og under russetiden, er et budsjett. Det kan være kjipt å være midt i russetiden og ikke ha mer penger igjen. Sett opp et realistisk budsjett som passer deg og forsøk å overholde dette. Prøv å huske på alle småtingene som koster penger når du setter opp budsjettet, som for eksempel nattmat, drikke, bensin, inngangsbilletter osv.

Hvis du skal være med på et kjøretøy, er det viktig at du og de du skal være sammen med, er enige om hvor mye tid og penger dere skal legge i bilen eller bussen, og deretter lager en avtale på det. Det er som regel både tidkrevende og dyrt, så å sette opp en tidsplan og et budsjett dere skal følge, kan være en veldig god idé. I tillegg er det en stor fordel å ha en internkontrakt dere imellom. Les mer om dette her.

Husk også at en del bedrifter stiller opp som sponsorer i russetida, som regel mot at de får ha reklame - ofte en logo - på bilen eller bussen. Hvis dere er flinke til å skaffe sponsorer, kan dere slippe unna en del av utgiftene selv.

Er det noe man er nødt til å være med på?

I russetiden er det helt opp til deg selv hva du velger å være med på - og om du velger å være med på noe i det hele tatt. Du må ingenting, og kan gjøre det som passer deg.

Unntaket er kanskje hvis du er på bil eller buss med noen. Da er dere antakelig nødt til å inngå noen avtaler for at det skal fungere for alle. For eksempel må dere finne ut av hvem som skal kjøre, hvem som skal hentes hvor, hvor dere skal møtes, hvilke treff bilen/bussen skal være med på, hvor mye penger dere skal legge i kjøretøyet, hvem som tar ansvar for å fylle og legge ut for bensin osv.

Hvis du lurer på noe mer angående russetiden, kan du lese mer på ung.no/russ eller stille spørsmål på ung.no/oss


Russebil (colourbox.com)
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Russetid

Les mer