Russefeiringen er en tid der mange drikker mye alkohol, og hvert år blir russ alkoholforgiftet.

 

Knuter i lua

Russefeiringen har lang tradisjon og fungerer som et overgangsrituale på veien til å bli voksen. Feiringen handler på mange måter om å bryte grenser, men for å unngå livstruende virkninger - enten direkte fra alkoholforgiftning eller indirekte i form av ulykker og uønskede hendelser - er det viktig å vite hvordan alkoholen virker.

 

Vær bevisst på dine grenser

Å ha et bevisst forhold til hva man selv synes om alkohol og bruken av det er viktig.

 

Ta med deg disse gode drikketipsene fra andre ungdommer:

 1. Drikk mye vann og annen alkoholfri drikke underveis.

 2. Pass på at du spiser skikkelig mat om du har planer om å drikke alkohol.

 3. Gå aldri hjem alene - avtal med noen andre om å ta følge.

 4. Ha alltid med deg nok penger til buss eller taxi.

 5. Føler du deg uvel etter å ha drukket, ikke gå alene og ikke gå ut når det er kaldt.

 6. Pass på hverandre. En god ide er at noen alltid er edru.

 7. Fester du utendørs ta på nok tøy. Alkohol gjør at du ikke kjenner kulda så godt.

 8. Når du har drukket, ikke kjør bil, moped, båt og unngå bading

FAKTA

gutt, 18: Det er mye bedre å drikke mye øl enn sprit, og det er stor forskjell. men det er ikke alle som bryr seg om det. Det er mange som tenker 'ja, sprit kan du blande med hva som helst og det er kjempe godt, det drikker vi masse av', men så går det ikke alltid så bra. Hva kan du gjøre hvis vennen din har drukket seg sanseløs?

 • Sørg for åpne luftveier og legg personen i stabilt sideleie.
 • Kontakt lege hvis det ikke er mulig å vekke vedkommende.
 • Ring 113 straks hvis det er mistanke om uklar forgiftning, hodeskade, annen alvorlig skade eller sykdom.
 • Ring foreldrene dersom det er snakk om en mindreårig.
 • Beskytt mot varmetap.

Hvordan virker alkoholen på kroppen?

Kort tid etter at man drikker alkohol vil de fleste begynne å kjenne virkningene. Her ser vi litt nærmere på hvordan vi håndterer den alkoholen vi drikker og hvilke virkninger alkoholen har på kroppen.

 

Kort fortalt:

Alkoholen blir først og fremst sugd opp i blodet (absorbert) fra tarmene. Noe alkohol kan forbrenne i magesekken før den blir sugd opp. Når alkoholen er kommet over i blodet, kan mengden måles og angis som «promille». Alkoholen passerer lett fra blodet til alle kroppens organer og videre gjennom membranene som omgir enkeltcellene som organet består av. Derfor er alkoholen å finne i hver eneste av kroppens celler kort tid etter at den er drukket.

Kroppen kvitter seg med alkohol ved å forbrenne (omdanne) den til et stoff som heter acetaldehyd, som igjen omdannes videre til eddiksyre. Dette foregår i leveren.

Les mer om virkning av alkohol i kroppen

 

Slik påvirkes kroppen av promillenivået:

 • 0,2 Øyets evne til å fokuserer hurtig og omstille seg fra lys til mørke reduseres

 • 0,5 Litt "pussa". Evnen til å oppfatte situasjonen og reagere presist på den begynner å reduseres. Hemninger minskes. Større problemer med å ta inn informasjon. Forskning viser at man har størst nytelse av alkohol når man har 0,5 i promille.

 • 0,8 Du blir høylytt og får overdrevne bevegelser. Langsommere reflekser. Nedsatt koordinasjonsevne og økt reaksjonstid. Overdreven selvtillit. Det lukter tydlig alkohol av deg.

 • 1,0 Du snakker utydelig. Har problemer med å gå rett. Dårligere muskelkontroll. Oppmerksomheten og konsentrasjonsevnen er svekket, du blir lett trøtt. Får problemer med å kontrollere følelser.

 • 1,5 Du rangler når du går. Kan lett få følelsesutbrudd. Du kan bli agressiv og begynne å gråte. Mange spyr. Du få sløret tale.

 • 2,0 Forgiftningssymptomer. Ingen selvkontroll. Du ser dobbelt og har problemer med å gå oppreist.

 • 3,0 Ingen kontroll med urinblæren, fare for bevisstløshet. Du skjønner ikke hva som skjer.

 • 4.0 Bevisstløshet. Veldig langsom pust. Høy risiko for dødelig alkoholforgiftning.

 

Hvordan holde promillen jevn?

Når man drikker moderate alkoholmengder, ligger en vanlig ruskonsentrasjon på omkring 1 promille. En slik rus oppnås gjerne om man drikker 2-3 standard alkoholenheter* for jenter og 4 standard alkoholenheter for gutter. Selv om alle kroppens celler da er 'badet' i alkohol, vil balansen mellom ønskede rusvirkninger og uønskede bivirkninger være relativt gunstig, siden de lett stimulerende virkningene på hjernen dominerer rusen.

Hvis du deretter sørger for å drikke mindre enn ½ standard alkoholenhet per time (jenter) - eller mindre enn 1 alkoholenhet for tyngre gutter - vil du unngå at alkoholkonsentrasjonen stiger vesentlig. Slik kan du unngå at de uønskede virkningene tar over. Hvis du avslutter drikkingen etter 3-5 timer, reduseres også bakrusplagene.

*1 standard alkoholenhet = 1 liten flaske pilsnerøl, eller ca 1,5 dl vin, eller 4 cl brennevin.

 

 

Alkoholforgiftning

Om man drikker store mengder alkohol kan man bli alkoholforgiftet. Både hjernen og kroppen blir da bedøvet - inkludert sansene og funksjonen til de indre organer. Alkoholrusen har dessverre ingen maksimaleffekt. Det betyr at jo mer man drikker, jo mer bedøvet blir man, og etter hvert nedsettes og man kan dø.

Hvis du samtidig også bruker andre rusgivende stoffer, kan du få farlige og uforutsigbare virkninger ved langt lavere promillenivå.

 

Farlige knuteregler:

1/2 liter 40% sprit på 2 timer

Et eksempel på en livstruende knutevariant handler om å drikke ½ liter 40 % sprit i løpet av bare to timer. Dette tilsvarer alkoholinnholdet i mer enn 12 standard drinker. Dersom du klarer å drikke så mye høykonsentrert alkohol på så kort tid uten å kaste opp, kan du (spesielt jenter) oppnå en akutt og livstruende alkoholforgiftning med konsentrasjoner omkring 4-5 promille. Til sammenligning kan alkoholforgiftning med omkring 3 promille føre til pustestans og død. Kraftige gutter vil oppnå en noe lavere promille, men likevel bli overstadige, kvalme og søvnige. Hvis de da sovner og kaster opp i søvne, gir dette fare for kvelning. Dessuten øker risikoen for ulykker (drukning, fall osv).

Del en kasse pils med to medruss

Andre knuteregler om enorme alkoholinntak vil for de fleste gutter ikke være direkte livstruende - som for eksempel å dele en kasse pilsnerøl med to medruss. Likevel vil et slikt alkoholinntak gjort over få timer raskt føre til at alle nødvendige ferdigheter er betydelig svekket. Jenter med normal kroppsvekt vil oppnå en alkoholkonsentrasjon på anslagsvis 2,5 - 3 promille.

Både under drikkingen og i timene etterpå vil du eller dere være svært full og trøtt, med betydelig nedsatt tenkeevne, dømmekraft og muskelkontroll. Du blir kritikkløs, og hukommelsen vil ofte være betydelig nedsatt slik at man etter å ha blitt edru igjen ikke husker deler av eller alt av hva som skjedde mens du var beruset.

Ta ansvar for deg og vennen din, ha en fin russetid!