Vi i ung.no får innimellom spørsmål fra ungdom som ikke vil være russ, men som opplever det som vanskelig å gjennomføre, fordi man ofte får noen negative reaksjoner på dette. Hvis du har tenkt tanken på å ikke delta aktivt i russefeiringen, men synes det er vanskelig å forklare for andre hvorfor, kan du kanskje få noen gode tips i svaret vi har gitt til en annen ungdom.

"Hei, og takk for et viktig spørsmål! Du er absolutt ikke alene om å ha disse følelsene, og vi i ung.no har fått flere spørsmål fra ungdom som ikke har lyst til å bruke masse tid og penger på russetiden. Likevel velger nok kanskje de fleste å delta på noen arrangementer, nettopp for å slippe unna spørsmål og kommentarer, slik som du skriver, eller rett og slett bare lar det forbigå i stillhet.

Å gå "mot strømmen", slik som du (og andre) antakelig vil gjøre hvis du velger å ikke være russ, kan ofte føles vanskelig, nettopp fordi man bryter med det "alle andre" gjør. Det betyr likevel ikke at det er noe mindre rett eller noe mindre viktig av den grunn. Det har nærmest blitt en slags norm i samfunnet vårt at alle feirer russetiden når de er ferdig med videregående, og det kan være veldig vanskelig å bryte med slike normer.

Jeg synes du skal forsøke å ha fokus på dette, istedenfor at det er du som er rar eller annerledes. Det handler ikke om det, det handler om at samfunnet vårt består av mange forventninger om hvordan vi skal oppføre oss. De aller fleste tenker ikke over dette i det hele tatt, og følger bare strømmen så lenge det går, fordi det er enklest og mest behagelig. Jeg vil tro at det er nettopp sånn når det gjelder en del ungdommer og russefeiring. De aller fleste har nok ikke tenkt veldig mye igjennom hvorfor de vil eller ikke vil være russ, og tatt et bevisst valg på dette. De aller fleste er nok russ fordi "alle" er det.

Derfor er det supert at du (og andre som opplever å "bryte normen") setter ord på dette, slik at normene, eller forventningene, kanskje endres på sikt. Det er jo ikke sikkert at dette gjør det noe lettere for deg akkurat nå, men det er i hvert fall viktig å være klar over at det ikke er du som er "problemet" her.

 

Når dette er sagt, så blir det jo opp til deg selv å avgjøre om du vil delta på noen arrangementer eller om du vil droppe russefeiringen helt. Det viktigste er at du gjør det som kjennes rett for deg, på bakgrunn av dine egne vurderinger. Kanskje vil du få noen kommentarer på at du eventuelt ikke deltar, men sannsynligvis er de aller fleste så opptatt med seg selv og sitt i russetiden, at de færreste vil tenke på dette når russetiden er i gang - utover at de kanskje skulle ønske du var med. Gode vennskap fortsetter uavhengig av din deltakelse i russetiden, og det viktigste er at du gjør det som føles rett for deg."

Hilsen Signatur Redaksjonen, ung.no