Hopp til hovedinnholdet
Gutter i samekofte

Samisk ungdom i dag

Samisk jente
Samisk ungdom får ofte mange rare og artige spørsmål fra folk som vet lite om samer. Her har vi samlet noen av dem.

Fornorskning av samene
Gammelt bilde av samefamilie foran lavvo.

Fra midten av 1800-tallet og fram til etterkrigstiden sto fornorskningspolitikken sterkt. Den samiske kulturen «fantes ikke», og samene skulle helt og fullt bli en del av den norske befolkningen.

Samenes nasjonaldag
Samenes festdag 6. februar (ung.no)

6. februar er samefolkets dag. Den feires til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Det var aller første gang samene samlet seg for å diskutere felles politiske saker over landegrensene.

Sametingsvalget
Sametingsvalg (colourbox.com)

Alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg og som er innført i Sametingets valgmanntall, har stemmerett ved sametingsvalg. Sametingsvalget foregår samtidig med stortingsvalg.

Hvor kom samene fra?

De første menneskene kom til Sapmi for ca 11000 år siden, men ingen er sikker på om dette var samer. Det er likevel i dette området de gjennom årene slått seg ned og har sitt hovedområde.

Samekofte
samekofte

Samedrakt eller samekofte er norske namn på den samiske folkedrakta som vert nytta over heile Nordkalotten. På nordsamisk vert ho kalla gákti, på sørsamisk gåptoe og på lulesamisk gáppte.