Hopp til hovedinnholdet

Psykisk helsevern og rus - samisk ungdom

Samisk Ungdomspsykiatrisk Team (PUT) er et tilbud til all samisk ungdom og unge voksne i alderen 15 til 30 år. I tillegg har teamet ansvar for all ungdom i Helse Nord med et særskilt ansvar for kommunenene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana og Nesseby.

Offentlig og kvalitetssikret

Hvem kan få hjelp fra PUT?

PUT gir først og fremst tilbud til ungdom og unge voksne som sliter med avhengighets­problematikk (alkohol, narkotika, spilleavhengighet) eller selvmords­problematikk.

 

Hvordan ta kontakt med PUT?

Den som har behov for hjelp kan ta direkte kontakt med PUT (”henvise seg selv”) eller få henvisning gjennom sin fast­lege. Foreldre/foresatte, venner, helsesykepleier, lærer, ansatte ved sosialkontor og andre kan også ta kontakt. Kontakt kan taes pr. brev eller pr telefon.

 

Hvordan arbeider PUT?

PUT er et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, sykepleier, sosionom og/eller andre med relevant høyskoleutdanning. De bruker samtale og andre tiltak som kan være med på endre en vanskelig livsituasjon. PUTs motto er at ”små problemer kan være vanskelig nok”. Det gis praktisk hjelp, støtte og veiledning, f.eks. i forhold til økonomi, skole, arbeid og sosialkontor.

Det gjøres utredninger, f.eks. i forhold til depresjon og ADHD og vurdering i forhold til selvmordsfare. Det tilbys også gruppeterapi for spilleavhengige. Dette tilbudet har foreløpig ingen øvre aldersgrense.

Samtaler finner sted enten på PUT i Karasjok eller hos lokale samarbeidspartnere. Terapeutene foretar også hjemmebesøk og har reisedager til Porsanger, Kautokeino, Tana og Nesseby med 2 – 3 ukers mellomrom.

Innkalling og eventuelle påminnelser om timer skjer pr. brev og sms. Behandlingen er gratis, dvs. ingen egenandel.

 

Relaterte vedlegg

Henvisningsskjema PUT (123KB)

 

Relaterte artikler

Sámi nuoraidpsykiatriijajoavku (SNJ)

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?