Mange har kjent på følelsen av at uventede situasjoner snur livet på hodet. Skilsmisse kan være et av disse tilfellene. Skilsmissen kan skape en usikkerhet for foreldrene, men barna bli minst like påvirket av dette. Særlig dersom én eller begge foreldre skal flytte.

Å bytte mellom to bosteder kan både skape fordeler og ulemper, selv om ulempene kanskje virker mer fremtredende. Redsel for å måtte flytte fra venner og skole, usikkerhet om hvor mye man må bo hos hver, savnet etter den av foreldrene man ikke er sammen med og følelsen av å bo i bag kan være kjente følelser for mange. Da er det viktig å huske på at akkurat du har rett til å bli hørt.

Du skal bli HØRT

I en skilsmisse hvor foreldrene skal flytte og familiehverdagen snus på hodet, er det viktig å huske på at din mening teller – både når det gjelder flytting og bosted. I følge barneloven har du rett til å uttale deg i slike tilfeller. Paragraf 31 sier klart at; ”når barnet har fylt 7 år, skal det få si sin mening før det blir tatt avgjørelser om dets personlige forhold. Når barnet har fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener”. Du, som barn har dermed rett til å si din mening i saker som omhandler deg.

SPØRSMÅL fra ungdom

Hva skjer om man er under 10 og foreldrene skiller seg?? Hvem av partnerne beholder barnet???

SVAR fra juristen, ung.no

Hei

Dersom foreldre skiller seg, så er det i utgangspunktet foreldrene som må bli enige om hvem barnet skal bo hos. Foreldrene kan da bli enige om at barnet bor litt hos begge to, eller bare hos den ene foreldren.

Et barn som har fylt 7 år skal få si sin mening før det blir tatt avgjørelser om barnets personlige forhold, for eksempel hvem av foreldrene det skal bo hos etter skilsmissen. Det følger av barneloven § 31.

Hvis foreldrene og barna ikke blir enige om samvær, må man få hjelp til å få til en avtale. Dette kan for eksempel skje gjennom familievernkontorer eller via advokat og rettsforhandlinger.

Hilsen juristen, ung.no

Usikker situasjon

Flytting kan skape en usikker situasjon som kan være vanskelig å takle. Kanskje det er snakk om å flytte langveis? Kanskje du må bytte skole? Kanskje det blir lang reisevei mellom ulike hjem? Uansett vil det medføre en forandring i hverdagen, noe som ofte kan kreve litt tilpasning. Det kan kanskje virke vanskelig å skape et trygt og godt familieforhold midt i en skilsmisse og en eventuell flytting, dette er noe som foreldrene også må jobbe med. Alle familier møter ulike problemer. For de som må flytte på grunn av en skilsmisse er det viktig at å prøve å tørre å si sin mening om situasjonen og hva de ønsker videre.

 

Spørsmål innsendt til Ung.no

Hei, foreldrene mine skilte seg for ca. et år siden og det var veldig vanskelig og vondt for meg. Jeg hadde blant annet problemer med å fortelle det til andre. Jeg har heldigvis gode venner som støtter og hjelper meg og har det mye bedre nå. Det går som oftest greit men av og til blir jeg fortsatt veldig lei meg og har bare lyst til å ligge i sengen hele dagen, spesielt når jeg opplever mamma og pappa krangle. Er det noe som kan hjelpe til at jeg får det litt lettere?

SVAR fra familieterapeuten

Hei

Takk for at du skriver til ung.no!

Du forteller at du er lei deg, har det vondt og er sliten fordi foreldrene dine skilte seg. Det er forståelig at dette er vanskelig for deg og det er normalt å føle på tristhet, sorg og oppgitthet i en slik situasjon.

Så flott at du selv tar initiativ til å snakke med noen om dette.

Ta kontakt med helsesykepleier på skolen eller sosiallærer. De har kunnskap og erfaring å snakke med barn som opplever skilsmisse og hvilke reaksjoner barn og ungdom har på dette. Ellers så kan du be foreldrene dine bestille time på et familievernkontor. Familievernkontoret hjelper både barn og foreldre i vanskelige situasjoner som feks. skilsmisse.

Lykke til videre.

Vennlig hilsen Familieterapeuten, ung.no

 

Si din mening

Ikke vær redd for å snakke om det du føler eller kreve å få si din mening, om dine foreldre skal skille seg og du må flytte. Det er faktisk din rett etter loven! Nøl heller ikke med å snakke med andre i samme situasjon, eller kanskje en voksen. Det er aldri galt å spørre om hjelp eller å trenge støtte fra andre.